Manual Kualiti (MK) dan Prosedur Kualiti (PK)

Prosedur Kualiti

Prosedur ini menyediakan garis panduan bagi memastikan proses kerja-kerja yang teratur dan mengikut garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Manual Kualiti

Manual Kualiti ini disediakan berdasarkan keperluan MS ISO 9001:2015. Dokumen ini disediakan bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2015 KO-NELAYAN memenuhi keperluan piawaian dan peraturan / perundangan yang digunapakai oleh KO-NELAYAN.

Manual ini mengandungi maklumat organisasi, Dasar Kualiti, Objektif Kualiti dan Prinsip-Prinsip Asas Sistem Pengurusan Kualiti KO-NELAYAN. Selain dari Manual Kualiti, Sistem Pengurusan Kualiti KO-NELAYAN juga disokong dengan dokumen-dokumen seperti prosedur kualiti, arahan kerja, dokumen sokongan yang berkaitan serta rekod kualiti.

  Manual Kualiti ini adalah bertujuan untuk :-

 • Menerangkan maklumat am mengenai organisasi Korporasi Kemajuan Perikanan Dan Nelayan Sabah (KO-NELAYAN).

 • Menjelaskan secara ringkas Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 yang dilaksanakan dalam proses penyediaan dan pengendalian perkhidmatan yang berkaitan dengan KO-NELAYAN.

 • Menggariskan dasar dan prinsip bagi setiap aktiviti berkaitan dengan penyediaan dan pengendalian perkhidmatan KO-NELAYAN dalam memenuhi keperluan MS ISO 9001:2015.

 • Menjelaskan mengenai batasan aplikasi dalam memenuhi keperluan MS ISO 9001:2015.

Prosedur Kualiti (PK) Untuk KO-NELAYAN


PK dan Lampiran Aisblok

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) PK Aisblok

Lampiran 1 Lampiran 2 PK Aisblok

PK dan Lampiran Audit Dalam

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3
 • 4) Lampiran 4
 • 5) Lampiran 5
 • 6) Lampiran 6
 • 7) Lampiran 7
 • 8) Lampiran 8
 • 9) PK Audit Dalam

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 PK Audit Dalam

PK dan Lampiran Bayaran Balik Pinjaman

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) PK Bayaran Balik Pinjaman

Lampiran 1 Lampiran 2 dan 3 PK Prosedur Bayaran Balik Pinjaman

PK dan Lampiran Diesel

 • 1) PK Diesel

PK Diesel

PK dan Lampiran Unit Teknologi Maklumat (ICT)

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3
 • 4) Lampiran 4
 • 5) Lampiran 5
 • 6) Lampiran 6
 • 7) Lampiran 7
 • 8) Lampiran 8
 • 9) Lampiran 9
 • 10) Lampiran 10
 • 11) PK Unit Teknologi Makluamt (ICT)

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 PK Unit ICT

PK dan Lampiran Pengurusan dan Perlaksanaan Kursus Upskilling Ko-Nelayan Aquaculture Training Center (KATC)

 • 1) Borang Daftar Peserta
 • 2) Borang Pendaftaran Kursus
 • 3) Borang Penilaian Kursus
 • 4) Borang Profail Peserta Kursus
 • 5) P & L Kursus
 • 6) Pengkalan Data Kursus
 • 7) PK KATC
 • 8) Ringkasan Penilaian Kursus KATC
 • 9) BORANG PENYERTAAN - GOOGLE FORM
 • 11) BORANG PROFIL PESERTA KURSUS - GOOGLE FORM
 • 12) BORANG PENILAIAN KURSUS UPSKILLING - GOOGLE FORM

Borang Daftar Peserta Borang Pendaftaran Kursus Borang Penilaian Kursus Borang Profail Peserta Kursus P & L Kursus Pengkalan Data Kursus PK KATC Ringkasan Penilaian Kursus KATC Senarai Kehadiran Peserta Kursus BORANG PENYERTAAN - GOOGLE FORM BORANG PROFIL PESERTA KURSUS - GOOGLE FORM BORANG PENILAIAN KURSUS UPSKILLING - GOOGLE FORM

PK dan Lampiran Kawalan Dokumen

 • 1) PK Kawalan Dokumen

PK Kawalan Dokumen

PK dan Lampiran Latihan

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3
 • 4) Lampiran 3 (i)
 • 5) Lampiran 3 (ii)
 • 6) Lampiran 3 (iii)
 • 7) Lampiran 4
 • 8) PK dan Prosedur Latihan

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 3 (i) Lampiran 3 (ii) Lampiran 3 (iii) Lampiran 4 PK dan Prosedur Latihan

PK dan Lampiran Maklum Balas Pelanggan

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3
 • 4) Lampiran 4
 • 5) Lampiran 5
 • 6) Lampiran 6
 • 7) Lampiran 7
 • 8) PK Maklum Balas Pelanggan

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 PK Maklum Balas Pelanggan

PK dan Lampiran Mensyuarat Kajian Semula Pengurusan

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3
 • 4) PK MKSP

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 PK MKSP

PK dan Lampiran Pemantauan Prestasi Projek

 • 1) PK Pemantauan

PK Pemantauan

PK dan Lampiran Pemantauan Aktiviti Ikan Dalam Sangkar

 • 1) PK Pemantauan Aktiviti Ikan Dalam Sangkar

PK Pemantauan Aktiviti Ikan Dalam Sangkar

PK dan Lampiran Pembanguan Infrastruktur Asas Nelayan

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3
 • 4) Lampiran 4
 • 5) Lampiran 5
 • 6) Lampiran 6
 • 7) PK Pembangunan Infrastruktur Asas Nelayan

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 PK Pembangunan Infrastruktur Asas Nelayan

PK dan Lampiran Pembayaran

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3
 • 4) Lampiran 4
 • 5) Lampiran 5
 • 6) Lampiran 6
 • 7) Lampiran 6 (i)
 • 8) Lampiran 7
 • 9) Lampiran 8
 • 10) PK Pembayaran

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 6 (i) Lampiran 7 Lampiran 8 PK Pembayaran

PK dan Lampiran Penyata Kewangan Tahunan

 • 1) Lampiran 1 & 2
 • 2) Lampiran 3
 • 3) PK Penyediaan Penyata Kewangan Tahuanan

Lampiran 1 & 2 Lampiran 3 PK Penyediaan Penyata Kewangan Tahuanan

PK dan Lampiran Penyediaan Bajet

 • 1) Lampiran 1 (Estimate Budget)
 • 2) Lampiran 1 (Estimate Revenue)
 • 3) Lampiran 2 & 3
 • 4) PK Penyediaan Bajet

Lampiran 1 (Estimate Budget) Lampiran 1 (Estimate Revenue) Lampiran 2 & 3 PK Penyediaan Bajet

PK dan Lampiran Penyelenggaraan Bangunan, Ruang Pejabat, Kemudahan-kemudahan dan Kenderaan

 • 1) PK Penyelenggaraan

PK Penyelenggaraan

PK dan Lampiran Perolehan

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3
 • 4) Lampiran 4
 • 5) Lampiran 5
 • 6) Lampiran 6
 • 7) Lampiran 7
 • 8) PK Pengurusan Perolehan

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 PK Pengurusan Perolehan

PK dan Lampiran Perundangan dan Penguatkuasaan

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3
 • 4) Lampiran 4
 • 5) Lampiran 5
 • 6) Lampiran 6
 • 7) Lampiran 7
 • 8) Lampiran 8
 • 9) Lampiran 9
 • 10) Lampiran 10
 • 11) Lampiran 11
 • 12) Lampiran 12
 • 13) Lampiran 13
 • 14) PK Perundangan dan Penguatkuasaan

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 PK Perundangan dan Penguatkuasaan

PK dan Lampiran Proses Pinjaman

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2 & 3
 • 3) Lampiran 4
 • 4) Lampiran 5
 • 5) Lampiran 6
 • 6) Lampiran 7
 • 7) Borang SPUP
 • 8) PK Proses Pinjaman

Lampiran 1 Lampiran 2 & 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Borang SPUP PK Proses Pinjaman

PK dan Lampiran Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi (PYTMS)

 • 1) Lampiran 1 & 2
 • 2) PK PYTMS

Lampiran 1 & 2 PK PYTMS

PK dan Lampiran Rekod

 • 1) BPRK4
 • 2) BPRK5
 • 3) BPRK8
 • 4) Lampiran 1 - 7
 • 5) PK Kawalan Rekod

BPRK4 BPRK5 BPRK8 Lampiran 1 - 7 PK Kawalan Rekod

PK dan Lampiran Risiko

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3
 • 4) Lampiran 4
 • 5) PK Pengurusan Risiko

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 PK Pengurusan Risiko

PK dan Lampiran Tarikan Barangan

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Lampiran 2
 • 3) Lampiran 3 dan 4
 • 4) Lampiran 5
 • 5) Lampiran 6
 • 6) Lampiran 7
 • 7) Lampiran 8
 • 8) Lampiran 9
 • 9) PK Penguatkuasaan dan Tarikan Barangan

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 dan 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 PK Penguatkuasaan dan Tarikan Barangan

PK dan Lampiran Ternakan Ikan Dalam Sangkar

 • 1) PK Ternakan Ikan Dalam Sangkar

PK Ternakan Ikan Dalam Sangkar

PK dan Lampiran Tindakan Pembetulan

 • 1) Lampiran 1 - 3
 • 2) PK Tindakan Pembetulan

Lampiran 1 - 3 PK Tindakan Pembetulan

PK dan Lampiran Unit Sumber Manusia

 • 1) Lampiran 1
 • 2) Borang Bil.1
 • 3) Borang BIl.2
 • 4) Borang BIl.3
 • 5) Borang BIl.4
 • 6) Borang BIl.5
 • 7) Borang BIl.6
 • 8) Borang BIl.7
 • 9) Borang BIl.8
 • 10) Borang BIl.9
 • 11) Borang BIl.10
 • 12) Borang BIl.10.1
 • 13) Borang BIl.10.2
 • 14) Borang BIl.10.3
 • 15) Borang BIl.11
 • 16) Borang BIl.11.1
 • 17) Borang BIl.11.2
 • 18) Borang BIl.11.3
 • 19) PK Pengurusan Unit Sumber Manusia
Lampiran 1 Borang Bil.1 Borang Bil.2 Borang Bil.3 Borang Bil.4 Borang Bil.5 Borang Bil.6 Borang Bil.7 Borang Bil.8 Borang Bil.9 Borang Bil.10 Borang Bil.10.1 Borang Bil.10.2 Borang Bil.10.3 Borang Bil.11 Borang Bil.11.1 Borang Bil.11.2 Borang Bil.11.3 PK Pengurusan Unit Sumber Manusia


PK dan Lampiran Terimaan Hasil

 • 1) PK Terimaan Hasil

PK Terimaan Hasil