Previous Next

Selamat Datang Ke Korporasi Kemajuan Perikanan Dan Nelayan Sabah (Ko-Nelayan)


Maklumat Awam

Ruangan ini menyediakan maklumat seperti aktiviti, hebahan dan pengumuman yang mempunyai kepentingan kepada masyarakat umum di Malaysia khususnya Negeri Sabah.

Selanjutnya

Warga Ko-Nelayan

Ruangan ini menyediakan maklumat yang berkaitan dengan warga kerja di Ko-Nelayan sahaja seperti pengumuman, hebahan dan perlaksanaan terkini

Selanjutnya

Produk Ko-Nelayan

Ruangan ini mempaparkan produk Ko-Nelayan yang terkini seperti Pengeluaran produk yang terkini, promosi jualan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan Unit Pemasaran

Selanjutnya

Projek Terkini / Aktiviti Semasa

Asuahan Dan Penternakan Ikan Keli Afrika

: 24 November 2021
: PW Pantai Barat

Program bersama antara KATC dan STB
ENYERAHAN PERALATAN/MESIN KEPADA PESERTA PIKP

: 10 Februari 2021
: PW Pantai Barat

Penyerahan peralatan/mesin bagi program PIKP Pejabat Ko-Nelayan Daerah Tuaran.
Majlis Penyerahan SKim Bantuan Nelayan (SBN)

: 30 Mac 2021
: PW Pantai Barat

Majlis Penyerahan Skim Bantuan Nelayan (SBN) bagi Pejabat Wilayah Pantai Barat, Tuaran
Penyerahan peralatan perikanan di bawah program SBN

: 10 Februari 2021
: PW Pantai Barat

Penyerahan enjin sangkut, pukat & peralatan kepada peserta SBN baharu yang bertempat di daerah Tuaran
Majlis Penyerahan SKim Bantuan Nelayan (SBN)

: 31 Mac 2021
: PW Kudat

Majlis Penyerahan Skim Bantuan Nelayan (SBN) bagi Pejabat Wilayah Kudat, Sabah
Aktiviti memancing akan bermula beroperasi pada 20 Februari 2021

19 Februari 2021

Pembukaan aktiviti memancing di TEFP, Tuaran
In-House Training bersama SPRM

: 16 Februari 2021
: USM

Program KO-NELAYAN bersama SPRM SABAH

Program-Program Yang Di Tawarkan

Masyarakat nelayan di seluruh Negeri Sabah adalah terdiri daripada nelayan tradisi dan masih tertinggal daripada arus pembangunan, Justeru itu, KO-NELAYAN telah mewujudkan program-program bantuan untuk bertujuan membantu meningkatkan taraf hidup dan sosia-ekonomi golongan ini.

(SBN)

Skim Bantuan Nelayan

by Webmaster, 06/08/2021

Membekal alat-alat perikanan seperti enjin sangkut, Perahu, Pukat dan Tong Ais dalam bentuk kredit dengan kadar kos perkhidmatan yang rendah iaitu 4% setahun kepada nelayan tradisi.

Selanjutnya
(PIKP)

Pembangunan Industri Kecil Perikanan

by Webmaster, 06/08/2021

Membantu menyediakan pinjaman dengan kadar kos perkhidmatan yang rendah 4% kepada pesatuan nelayan, ahli dan mana-mana nelayan perseorangan, berkumpulan atau institusi yang berdaftar bagi tujuan penyediaan modal pusingan, pembelian peralatan pemprosesan dan pembinaan pusat pemprosesan hasil-hasil perikanan

Selanjutnya
(SBPA)

Skim Bantuan Pengusaha Akuakultur

by Webmaster, 06/08/2021

Skim Bantuan Pengusaha Akuakultur membantu meningkatkan pendapatan dan mempelbagaikan punca pendapatan nelayan tradisional dan pengusaha kecil akuakultur melalui pinjaman berbentuk modal pusingan dan peralatan yang disediakan dengan caj perkhidmatan (4%) yang rendah.

Selanjutnya