Aktiviti Terkini

Majlis Penyerahan Skim Bantuan Nelayan (SBN) Wilayah Kudat

KUDAT, 21 Jun 2023 - Majlis Penyerahan Enjin Sangkut Skim Bantuan Nelayan di Wilayah Kudat berlangsung dengan jayanya hari ini dihadiri oleh Pengerusi Ko-Nelayan, Tuan Kong Soon Choi. Skim bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan pendapatan nelayan setempat.

Dalam majlis yang berlangsung di Kompleks Perikanan Ko-Nelayan Kudat, Tuan Kong Soon Choi menyampaikan enjin sangkut kepada 12 orang nelayan terpilih. Program bantuan ini adalah sebahagian daripada usaha Ko-Nelayan untuk memperkasa komuniti nelayan tempatan sejajar dengan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya.

Enjin sangkut yang diserahkan dijangka akan membantu meningkatkan kapasiti pengeluaran nelayan, mempercepatkan pergerakan perahu nelayan, dan mengurangkan risiko keselamatan semasa melaut. Diharapkan, bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan nelayan serta memberi impak positif kepada ekonomi tempatan.

Tuan Kong Soon Choi juga berpesan agar nelayan mengambil peluang ini untuk mengembangkan kemahiran mereka dalam industri ini. Beliau berjanji untuk terus menyokong dan membantu perkembangan sektor perikanan di wilayah Kudat.

Majlis Penyerahan Enjin Sangkut Skim Bantuan Nelayan di Wilayah Kudat ini adalah contoh nyata komitmen Ko-Nelayan dalam memajukan kehidupan nelayan tempatan. Harapan besar terletak pada kejayaan dan keberkesanan skim bantuan ini untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan komuniti setempat.

SABAH MAJU JAYA

MALAYSIA MADANI