Aktiviti Terkini

KO-NELAYAN komited memastikan inisiatif pembudayaan integriti dalam kalangan penjawat awam dilaksanakan secara strategik dan berterusan. Susulan daripada surat arahan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Bil.1 Tahun 2021 semua aduan boleh dibuat melalui SISTEM i-Adu.