Pembangunan Nelayan

Program Peningkatan Pendapatan Nelayan

1. Skim Bantuan Nelayan (SBN)

Membantu masyarakat nelayan khususnya nelayan artisanal di Negeri Sabah dalam meningkatkan sosio - ekonomi melalui bantuan kredit dalam bentuk peralatan perikanan tangkap.

 • Had Pinjaman : RM10,000.00
 • Tempoh Bayaran Balik : 60 Bulan
 • Memiliki lesen perikanan dan lesen perahu yang sah.

Sekiranya anda ingin memerlukan peralatan perikanan tangkap dan ingin meningkatkan pendapatan Jom! sertai program SBN kami

Selanjutnya

Program Peningkatan Pendapatan Nelayan

2. Skim Pembangunan Industri Kecil Perikanan (PIKP)

Menyediakan kemudahan kredit untuk meningkatkan sosio-ekonomi kepada nelayan, Ahli Persatuan Nelayan dan mana-mana nelayan Perseorangan, Berkumpulan atau Institusi berdaftar yang berkecimpung dalam perusahaan pemprosesan produk hiliran berasaskan hasil perikanan

 • Perseorangan RM 20,000.00
 • Syarikat/ persatuan/instuitusi berdaftar RM100,000.00
 • Tempoh Bayaran Balik : 60 Bulan

Sekiranya anda telah memulakan perusahaan secara kecil-kecilan, Jom! sertai program PIKP kami

Selanjutnya

Program Peningkatan Pendapatan Nelayan

3. Skim Bantuan Pengusaha Akuakultur (SBPA)

Membantu meningkatkan perusahaan pengusaha akuakultur melalui kemudahan kredit berbentuk modal pusingan dan peralatan kelengkapan ternakan, input pengoperasian dan khidmat nasihat teknikal.

 • Ternakan Kolam - RM40,000.00
 • Ternakan Sangkar - RM20,000.00
 • Rumpai Laut/Ikan Hiasan - RM20,000.00 Alat Menangkap Ikan (bubu/kelong/bagang) -RM10,000.00
 • Modal Pusing - RM5,000.00

Sekiranya anda berminat menjadi usahawan akuakultur yang berjaya. Jom! Sertai program SBPA kami

Selanjutnya

Jom sertai kami

Program Peningkatan Pendapatan Nelayan

1. Objektif

 • Membantu masyarakat nelayan khususnya nelayan artisanal di Negeri Sabah dalam meningkatkan sosio - ekonomi melalui bantuan kredit dalam bentuk peralatan perikanan tangkap.

 • Menyediakan kemudahan kredit untuk meningkatkan sosio-ekonomi kepada nelayan, Ahli Persatuan Nelayan dan mana-mana nelayan Perseorangan, Berkumpulan atau Institusi berdaftar yang berkecimpung dalam perusahaan pemprosesan produk hiliran berasaskan hasil perikanan

 • Membantu meningkatkan perusahaan pengusaha akuakultur melalui kemudahan kredit berbentuk modal pusingan dan peralatan kelengkapan ternakan, input pengoperasian dan khidmat nasihat teknikal.

2. Pakej Pinjaman

 • Modal Pusingan
 • Peralatan
 • Naiktaraf Premis Perusahaan
 • Pemerkasaan Jenama
 • Rekabentuk pembungkusan produk
 • Latihan keusahawanan

3. Tempoh bayaran balik

 • 60 Bulan