Unit Multimedia dan IT  • Telefon
    Telefon

    088-319384

  • Faksimili
    Faksimili

    088JEASELL TEO
Ketua Unit

1) pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan kerosakan perisian software dan hardware komputer dalam tempoh dua (2) hari masa bekerja dari tarikh peralatan alatganti diterima.

2) pemeriksaan dan penyelenggaraan komputer mengikut jadual akan dilakukan sebanyak dua (2) kali setahun di semua bahagian, unit dan kompleks sukan.