Tel: 088-204142/205415
Fax: 088-218294
Email: aduan.safoda@sabah.gov.my

Wilayah Barat

____________________________

Pejabat Wilayah Barat terletak di Lumat. Projek ini meliputi daerah Papar dan Beaufort.

Alamat :
Pengurus Wilayah Barat,
SAFODA Lumat,
W.D.T No 35,
89800 BEAUFORT.

No Tel: 087-223655