Tel: 088-204142/205415
Fax: 088-218294
Email: aduan.safoda@sabah.gov.my

Fungsi

_____________

Antara fungsi SAFODA ialah:

☛Menggalak, memaju, merangsang, memperbaiki, menyelaras, mengatur dan mengawal keluaran hutan dan aktiviti-aktiviti keluaran hutan termasuk penggunaan, keluaran hutan secara yang berkesan dan cekap; penambahbaik cara-cara mengusahakan keluaran hutan; penanaman, penyelenggaraan dan penuaian tanaman hutan; menggred dan mengawal mutu; cara-cara pengendalian, perniagaan dan pemasaran;

☛Berkaitan dengan perhutanan keluaran hasil hutan dan aktiviti-aktiviti keluaran hasil hutan:-

☛Mengumpul kajian, menganalisa dan pengedaran maklumat.

☛Mengatur dan memberi khidmat teknikal, pemasaran, kemudahan dan program latihan.

☛Memberi cadangan atau langkah tindakan, dasar dan memberi rekomendasi kepada Kerajaan dan membantu untuk menjalankan mana-mana dasar atau kaedah yang dibenarkan oleh Kerajaan.

☛Mengutip, menerima dan mencaj wang yang patut dibayar atau caj-caj lain yang difikirkan berpatutan oleh Menteri untuk menampung kos Lembaga untuk mencapai objektif dan menjalankan fungsinya.

☛Menjalankan atau menyelaras kemajuan kawasan pembalakan termasuklah kawasan yang akan dihutankan semula.

☛Menggalakkan, mempromosikan, menyelia dan menjalankan peng hutanan dan penghutanan semula sebagai langkah untuk menampung keluaran hasil hutan semulajadi.

☛Menjalankan pembangunan skim petempatan berdasarkan kepada penghutanan untuk meningkatkan lagi taraf sosio-ekonomi penduduk-penduduk luar bandar.