Tel: 088-204142/205415
Fax: 088-218294
Email: aduan.safoda@sabah.gov.my

Lembaga Pengarah

____________________________________

PENGERUSI

YB HAMILD@HAMID BIN AWANG

 

TIMBALAN PENGERUSI

ENCIK ARDINO DIRIS

 

AHLI LEMBAGA PENGARAH

DATUK NOR ASIAH MOHD YUSOF

DATUK (DATU) ROSMADI DATU SULAI

ENCIK SERNAM SINGH

ENCIK FREDERICK KUGAN

TUAN HAJI RUSDIN RIMAN

ENCIK BAHRUL RAZHA HJ CHUPRAT