Perutusan Pegawai Daerah

 

Selamat Datang Ke Laman Web Pejabat Daerah Kecil Sook, semoga dengan melayari laman web ini, anda akan dapat mengetahui tentang perkembangan terkini mengenai dengan pentadbiran, pembangunan fizikal, sosio-ekonomi, adat resam dan corak kebudayaan yang ada di Daerah Sook. 

 Sejak Dasar Kerajaan Elektronik diperkenalkan, kita sentiasa peka dengan perkembangan IT semasa dan kemudahan pembangunan sumber manusia dalam aplikasi kerajaan yang menekankan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada penggunaan alat-alat elektronik semasa bagi mencapai misi kerajaan kearah masyarakat yang berilmu, berpengetahuan dan celik computer.

Kita di Pejabat Daerah Kecil Sook akan berusaha memperbaiki dan memperkemaskan setiap maklumat serta perkembangan semasa di daerah ini.

Sekian dan terima kasih.

 

Paul F. Isidore

Penolong Pegawai Daerah

Module jsvisit counter
United States 53.9% USA
Malaysia 37.7% Malaysia
Reserved 6.8% Reserved

Total:

26

Countries
00028611
Today: 7
Yesterday: 8
This Week: 94
This Month: 316