Fungsi & Peranan Jabatan

  • Merancang, mentadbir dan melaksanakan dasar dan program pembangunan sosio-ekonomi  daerah selaras dengan dasar pembangunan kerajaan.                              
  • Menyelaras segala aduan daripada rakyat, memberi khidmat nasihat dan perancangan serta  penguatkuasaan undang-undang terhadap rakyat.
  • Menyelaras pengawasan dan tindakan sesuai, yang melibatkan kerja atau tugas pelbagai jabatan  atau agensi kerajaan di peringkat daerah.
  • Berusaha mengurangkan kadar Rakyat Termiskin daerah serta menyediakan prasarana yang sempurna serta mewujudkan masyarakat luar bandar yang berdaya maju.
  • Mewujudkan suasana aman dan harmoni dikalangan masyarakat dan memberi khidmat perundangan sertaberusaha meninggikan mutu perkhidmatan pejabat dan sebagai penghubung atau penyambung lidah kerajaan di peringkat daerah. 

                      

Pelawat

Reserved 52.3% Reserved
United States 26.2% USA
Malaysia 19.2% Malaysia

Total:

52

Countries
00044534
Today: 3
This Week: 35
This Month: 252

Hubungi Kami

Alamat:

Pejabat Daerah,

Peti Surat Bil.66,

89957 Nabawan Pensiangan, Sabah,

Malaysia.

Tel. No: 087-366211

Fax: 087-366212

 facebook