Portal Rasmi Kerajaan Negeri Sabah (Mudah Alih)

Soalan Lazim

Apakah Portal Elektronik Kerajaan Sabah?

Portal Elektronik Kerajaan Sabah ialah sebuah destinasi sehenti bagi memperoleh perkhidmatan kerajaan dalam talian dan maklumat. Portal EG Sabah membolehkan perkhidmatan awam mudah diakses pada bila-bila masa, di mana saja dan apa-apa cara. Ia bertujuan untuk mencapai pembaharuan pentadbiran dan membawa negeri lebih rapat pada warganegaranya. Inisiatif ini menyumbang masyarakat yang kaya dengan maklumat dan pengetahuan ekonomi.

Siapakah yang boleh akses Portal EG Sabah?

Sesiapa pun boleh akses Portal EG Sabah. Bagaimanapun, hanya kakitangan awam negeri Sabah yang mempunyai akaun pengguna kerajaan dibenarkan memasuki perkhidmatan aplikasi intranet dalam talian yang diberikan di dalam Portal EG.

Bagaimanakah saya menghantar soalan-soalan saya ke bahagian kementerian, jabatan dan agensi kerajaan Sabah?

Anda boleh menghantar soalan-soalan anda secara langsung kepada kementerian masing-masing, jabatan-jabatan dan agensi-agensi sama ada dengan telefon, faks atau e-mel. Butir-butir hubungan Kementerian, Jabatan dan Agensi disenaraikan di bawah direktori dalam Portal EG Sabah.

Bagaimanakah saya mencari perkhidmatan/maklumat disediakan oleh kementerian, jabatan/agensi tertentu?

Anda boleh mendapatkan perkhidmatan atau maklumat Kementerian, Jabatan dan Agensi kerajaan masing-masing di bawah direktori dalam portal ini.

Dimanakah saya boleh mendapatkan borang kerajaan?

Portal EG Sabah menyediakan anda dengan borang-borang kerajaan dalam talian dalam bentuk PDF, yang anda boleh lihat, muat turun atau cetak. Hanya borang kerajaan terhad yang boleh didapati daripada portal ini. Ini akan beransur-ansur meningkat dan selanjutnya anda boleh didapati dalam borang-borang jabatan dalam talian mereka.

Dimanakah saya boleh mencari senarai cuti am negeri Sabah?

Portal EG Sabah mempunyai satu senarai cuti am untuk Sabah di bawah kalendar. Kalender juga mempunyai satu penyenaraian acara-acara yang dikumpul daripada pelbagai kementerian, jabatan dan agensi.

Bolehkah saya memohon pekerjaan dengan kerajaan negeri Sabah dalam talian?

Ya. Anda adalah diperlukan untuk menyiapkan borang permohonan pekerjaan dalam talian yang disediakan dalam portal ini dan mengemukakannya dengan menekan butang Hantar.

Bagaimanakah saya mengetahui jawatan-jawatan kerja yang boleh didapati?

Peluang-peluang kerja semasa kerajaan negeri sabah boleh didapati di bawah Perkerjaan dalam Talian. Anda boleh melihat jawatan-jawatan kerja yang kini terbuka, kelayakan pemohon, huraian-huraian kerja dan julat gaji untuk setiap pekerjaaan.

Bagaimanakah saya membuat aduan mengenai perkhidmatan dihantar oleh Kerajaan?

Anda boleh mengemukakan aduan anda dengan menggunakan borang Pengaduan Awam dalam talian dengan memberi maklumat anda yang lengkap dan tepat.

Apa harus saya lakukan jika tidak dapat mencari maklumat/perkhidmatan yang saya perlu dalam Portal EG Sabah?

Jika anda tidak dapat mencari maklumat atau perkhidmatan yang anda perlu, sila hubungi IT Advancement Unit Negeri Sabah, Kementerian Pembangunan Sumber dan IT atau e-mel kepada webmaster [at] sabah [dot] gov [dot] my.

Bagaimanakah saya menyediakan maklum balas saya kepada Sabah EG Portal?

Kami selalu mencari cara-cara untuk meningkatkan Portal EG Sabah dan menyambut maklum balas anda. Sebagai borang maklum balas anda sila isi dan hantar komen-komen dan cadangan-cadangan anda.

Hakcipta terpelihara
© Kerajaan Negeri Sabah

Dibangunkan Oleh
Digital Heritage Sdn Bhd