Hubungi Kami | Soalan Lazim | Panduan | Bantuan | Peta Laman Pilih Bahasa:
Warna:

Laman Web Rasmi
MAJLIS DAERAH TENOM
Bangunan di Daerah Tenom
Tempat menarik dan pelancongan Taman Pertanian Sabah
Kayak sukan yang terkenal di Daerah Tenom atau Rafting


BAHAGIAN ICT
  • Memberi nasihat dan idea berkaitan dengan ICT kepada Jabatan
  • Sebagai penghubung tunggal (single point of contact ) bagi pihak Jabatan.
  • Sebagai Wakil CIO merangkap CIO Jabatan
  • Sebagai pengurus email sabah.net.
  • Membantu pihak pengurusan Majlis dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi E-Cuti, SM2 dan aplikasi berkenaan pada Jabatan / Majlis.
  • Memastikan intergriti dan keselamatan data.
  • Menyediakan laporan dan maklumat berkaitan dengan ICT kepada ketua Jabatan.
  • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua Jabatan dari masa ke semasa.