Sejarah Ahli Majlis

    Selepas sahaja penubuhan Majlis Daerah Tambunan, perlantikan ahli-ahli Majlis yang pertama telah dibuat.  Pada tahun penubuhannya, Majlis Daerah Tambunan mempunyai ahli seramai 14 orang yang dianggotai oleh gabenor seperti berikut :-

Presiden       :MA.Fielding Esqr (Penolong Pegawai Daerah Tambunan)

Ahli-ahli        :KAN Abbie Bin Basinau

                    Encik Abdullah Dihoi

                    Encik Anthony Gibon

                    KAN Dalimas Bin Taliban

                    O.T. Golot Bin Sarob

                    Ext. Sgt. Gandila Bin Singulun

                    KAN Kundigi Bin Bandua

                    Rev.Fr.Martin Connoloy

                    O.T. Sagaron Bin Limpag

                    Encik Sanap Bin Bantasan

                    Encik Utoh Bin Adou

                    Encik Yong Pak Siong

                    Encik Yong Ping Choon

 

            Semenjak penubuhan Majlis, ahli-ahli yang dilantik telah bertukar ganti.  Pada tahun 1976 “Local Government Election Ordinance 1961”, dimansuhkan dan kesemua ahli adalah dilantik untuk tempoh setahun oleh YAB Datuk Wakil Rakyat Daerah Tambunan.  Barisan Ahli-Ahli Majlis bagi tahun 1990 adalah seperti berikut :

Encik James Loijin (Pegawai Daerah Tambunan) -         Pengerusi

Encik Justin Alip                                              -         Timbalan Pengerusi

Encik Fung Wing Yuk                                       -          Ahli

Encik Daniel Kinsik                                          -          Ahli

Encik Wilfredoline Jakil                                    -          Ahli

Encik Philip Gamin                                          -          Ahli

Encik Kandu Gimbang                                     -          Ahli

Encik Justin Majiun                                         -          Ahli

Encik Waidie Dalimas                                      -          Ahli

Encik Chong Kai Sui                                        -          Ahli

Encik Augustine Kumpason                              -          Ahli

OKK Simon Sikin Sakuban                                -          Ahli

 

            Pada tahun 1966, Ordinan Kerajaan Tempatan, Sabah telah diubah untuk membolehkan ahli-ahli dilantik dan Pegawai Daerah Tambunan dilantik sebagai Pengerusi Majlis.  Senarai Pengerusi Majlis Daerah Tambunan dari tahun penubuhan sehingga kini : -

01. M.A Fielding Esqr

02. Encik Chin Chue Bin

03.Encik Goh Bee Ling

04. Encik Anthony Gibon

05. Encik Michael Angkangon

06. Encik Abdul Rahman

07. Encik Ignatius Bantoi

08. Encik Alantui Idang

09. Encik Felix Kadogum

10. Encik James Loijim

11. Encik Bernard Dalinting

12. Encik Alfred Lojitan

13. Datuk Cladius Roman

14. Encik Steven Awit Beliku

15. Encik Thomas Angor

16. Encik Thomas Logijin

17. Encik Jumain Abdul Ghani

 

Majlis kini mempunyai ahli sebanyak (11) orang dan menganggotai (16) enam belas buah Jawatankuasa Kecil seperti berikutorang seperti berikut :-

 1. Encik Justin Alip
 2. Encik Basul bin Bullah @ Basal
 3. Encik Ranchong bin Amin
 4. Encik Billy Yumbod @ Billy Barnabas
 5. Encik Spanis Gadua
 6. Encik Yong Ngun Thoe
 7. Encik Dius Bin Sulingib
 8. Cik Louisa Francis Laudi
 9. Encik Tan Chee Huat
 10. Encik Jainol @ Juventinus bin Sarus
 11. Cik Patricia Cynthia Philip Kitingan

1. Jawatankuasa Kewangan

Pengerusi : Pengerusi Majlis Daerah Tambunan

Ahli :

1.  Encik Justin Alip

2.  Encik Basul bin Bullah @ Basal

3.  Encik Ranchong bin Amin

4.  Encik Billy Yumbod @ Billy Barnabas

5.  Encik Spanis Gadua

6.  Encik Yong Ngun Thoe

7.  Encik Dius Bin Sulingib

 

Ahli Penasihat:  

Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan

 

2. Jawatankuasa Pemerolehan

Pengerusi : Pengerusi Majlis Daerah Tambunan

Ahli :

1.  Encik Justin Alip

2.  Cik Louisa Francis Laudi

3.  Encik Tan Chee Huat

 

Ahli Penasihat:  

1.  Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan

2.  Bendahari Daerah, Tambunan

 

3. Jawatankuasa Kesihatan Awam

Pengerusi : Cik Patricia Cynthia Philip Kitingan

Ahli :

1.  Encik Dius bin Sulingib

2.  Encik Yong Ngun Thoe

3.  Encik Jainol @ Juventinus bin Sarus

 

Ahli Penasihat:  

1.  Pegawai, Jabatan Kesihatan, Daerah Tambunan

2.  Pegawai Penguasa, Jabatan Perkhidmatan Veterinar,  Tambunan

3.  Jurutera, Jabatan Kerja Raya, Tambunan

4.  Jurutera, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Tambunan

5.  Pengarah Hospital Daerah Tambunan

 

4. Jawatankuasa Perancang Bandar dan Pelan Bangunan

 Pengerusi : Pengerusi Majlis Daerah Tambunan

Ahli :

1.  Encik Justin Alip

2.  Encik Basul bin Bullah @ Basal

3.  Encik Bily Yumbod @ Billy Barnabas

4.  Encik Ranchong bin Amin

5.  Encik Yong Ngun Thoe

 

Ahli Penasihat:  

1.  Pegawai Perancang Bandar Dan Wilayah, Kota Kinabalu

2.  Juru Ukur Daerah, Jabatan Tanah Dan Ukur, Keningau/Tambunan

3.  Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan

4.  Jurutera, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Tambunan

5.  Pegawai Penguasa, Sabah Electricity Sdn. Bhd, Tambunan

6.  Pegawai, Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Tambunan

7.  Pegawai Pertanian, Jabatan Pertanian, Tambunan

8.  Pegawai, Jabatan Alam Sekitar, Kota Kinabalu

9.  Pengarah Hospital, Jabatan Perubatan, Tambunan

10. Pegawai, Jabatan Kesihatan, Daerah Tambunan

11. Penolong Pemungut Hasil Tanah, Pejabat Tanah, Tambunan

 

5. Jawatankuasa Peredaran Lalu Lintas

 Pengerusi : Encik Basul bin Bullah @ Basal

Ahli :

1.  Encik Spanis Gadua

2.  Encik Tan Chee Huat

3.  Encik Jainol @ Juventinus bin Sarus

 

Ahli Penasihat:  

1.  Ketua Polis Balai, Balai Polis, Tambunan

2.  Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan

3.  Pengarah, Hospital Daerah, Tambunan

4.  Pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan, Keningau

5.  Pegawai, jabatan Bomba dan Penyelamat, Daerah Tambunan

 

6. Jawatankuasa Pelesenan

 Pengerusi : Pengerusi Majlis Daerah Tambunan

Ahli :

1.  Encik Basul bin Bullah @ Basal

2.  Encik Ranchong bin Amin

3.  Encik Bily Yumbod @ Billy Barnabas

4.  Cik Louisa Francis Laudi

 

Ahli Penasihat:  

1. Pegawai Kesihatan, Jabatan Kesihatan,Tambunan

2.  Ketua Polis Balai, Balai Polis, Tambunan

3.  Pegawai, Jabatan Kesihatan, Daerah Tambunan

4.  Pengarah Hospital Daerah, Tambunan

 

7. Jawatankuasa Pengindahan dan Kebersihan Bandar

 Pengerusi : Cik Louisa Francis Laudi

Ahli :

1.  Cik Patricia Cynthia Philip Kitingan

2.  Encik Tan Chee Huat

3.  Encik Jainol @ Juventinus bin Sarus

 

Ahli Penasihat:

1.  Pegawai Landskap, Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah, Kota Kinabalu

2.  Juru Ukur Daerah, Tambunan

3.  Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan

4.  Pegawai Pertanian, Jabatan Pertanian, Tambunan

5.  Pengarah, Kolej Komuniti, Tambunan

 

8. Jawatankuasa Undang-Undang

 Pengerusi : Encik Bily Yumbod @ Billy Barnabas

Ahli :

1.  Encik Ranchong bin Amin

2.  Cik Louisa Francis Laudi

3.  Encik Spanis Gadua

 

Ahli Penasihat :  Pegawai Undang-Undang, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Kota Kinabalu

 

9. Jawatankuasa Setinggan

 Pengerusi : Pengerusi Majlis Daerah Tambunan

Ahli :

1.  Encik Basul bin Bullah @ Basal

2.  Encik Spanis Gadua

3.  Encik Yong Ngun Thoe

4.  Encik Jainol @ Juventinus bin Sarus

 

Ahli Penasihat:

1.  Ketua Polis Balai, Balai Polis, Tambunan

2.  Pegawai Penguasa, Sabah Electricity Sdn. Bhd, Tambunan

3.  Jabatan Bomba dan Penyelamat, Daerah Tambunan

 

10. Jawatankuasa Penguatkuasaan

 Pengerusi : Encik Spanis Gadua

Ahli :

1.  Cik Louisa Francis Laudi

2.  Encik Dius bin Sulingib

3.  Encik Tan Chee Huat

 

Ahli Penasihat :

1.  Ketua Polis, Balai Polis, Tambunan

2.  Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan

3.  Pegawai Penguasa, Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Tambunan

 

11. Jawatankuasa Pemandu

 Pengerusi : Encik Justin Alip

Ahli :

1.  Encik Basul bin Bullah @ Basal

2.  Encik Ranchong bin Amin

3.  Encik Bily Yumbod @ Billy Barnabas

4.  Cik Patricia Cynthia Philip Kitingan

 

12. Jawatankuasa Pelancongan

 Pengerusi : Pengerusi Majlis Daerah Tambunan

Ahli :

1.  Encik Justin Alip

2.  Cik Patricia Cynthia Philip Kitingan

3.  Encik Ranchong bin Amin

4.  Encik Dius bin Sulingib

 

Ahli Penasihat:  

1.  Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan

2.  Juru Ukur Daerah, Tambunan

3.  Pegawai Penguasa, Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Tambunan

4.  Pegawai Penguasa, Sabah Eletricity Sdn. Bhd., Tambunan

5.  Pegawai, Perancang Bandar Dan Wilayah, Kota  Kinabalu

 

13. Jawatankuasa Bahagian

 Pengerusi : Encik Justin Alip

Ahli :

1.  Cik Patricia Cynthia Philip Kitingan

2.  Encik Tan Chee Huat

3.  Encik Dius bin Sulingib

4.  Encik Yong Ngun Thoe

5.  Encik Jainol @ Juventinus bin Sarus

 

14. Tribunal Rayuan Perkadaran

 Presiden : Encik Spanis Gadua

Ahli :

1.  Cik Louisa Francis Laudi

2.  Encik Bily Yumbod @ Billy Barnabas

 

Ahli Penasihat :

1. Jurunilai, Jabatan Tanah Dan Ukur

2. Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya, Tambunan

3. Bendahari Daerah, Tambunan

 

 

 

 

 

 

 

ALAMAT:

Majlis Daerah Tambunan,

Peti Surat 31,

89657 Tambunan,

SABAH.

 

NO.TELEFON: 087-770132

NO.FAKSIMILI: 087-774441

 FACEBOOK

Pelawat
United States 53.8% USA
Reserved 29.9% Reserved
Malaysia 14.0% Malaysia

Total:

35

Countries
00035778
Today: 2
Yesterday: 4
This Week: 34
This Month: 197