Akaun

 

 

 

 Objektif Unit Akaun

Sumber kewangan adalah nadi utama bagi sesuatu organisasi untuk menggerakkan segala urusan dan aktiviti maju ke hadapan. Dalam hal ini, Majlis Daerah Tambunan beritizam menjadikan sistem pengurusan kewangan dan akaun yang sistematik dan terbaik tanpa mengabaikan sistem kewangan dan akaun Majlis Daerah Tambunan selaras dengan tuntutan Kerajaan Tempatan, 1961 serta Arahan Kewangan Kuasa-Kuasa Tempatan.

 

Fungsi dan Perkhidmatan / Aktiviti.

1. Mengurus dan mentadbir kewangan majlis mengikut peraturan dan prosedur Arahan Kewangan Kuasa-kuasa Tempatan.

 

1.1 Penyediaan Belanjawan Tahunan.

1.2 Pengawasan Peruntukan dan Pengurusan Penyata Penyesuaian.

1.3 Penilaian hartabenda.

1.4 Penilaian semula hartabenda.

1.5 Menyelanggara Rekod Pemegang Harta.

1.6 Bantahan dan remisi.

1.7 Setor dan Alatulis

1.8 Kontrak dan Perjanjian

 

2. Melaksanakan pengutipan pelbagai hasil Majlis.

2.1 Kutipan bayaran Cukai Pintu.

2.2 Kutipan bayaran Ses Tanah.

2.3 Kutipan bayaran Lesen.

2.4 Kutipan bayaran Pelan.

2.5 Kutipan bayaran Iklan.

2.6 Lain-lain bayaran kepada Majlis.

2.7 Penyediaan dan Pengeluaran Notis Taksiran.

 

3. Melaksanakan pelbagai pembayaran, gaji kakitangan, perbelanjaan pengurusan dan pembangunan.

3.1 Bayaran Gaji dan Elaun.

3.2 Bayaran bil-bil.

3.3 Bayaran perbelanjaan operasi.

 

4. Perakaunan.

4.1 Menyelanggara rekod perakaunan.

4.2 Penyediaan Penyata Hasil Bulanan / Tahunan.

 

5. Bertanggung jawab ke atas perkhidmatan bengkel/aset.

5.1 Menyelaras penggunaan mesin dan kenderaan.

5.2 Pembaikan kerosakan mesin-mesin dan kenderaan-kenderaan Majlis.

5.3 Kerja-kerja ketukangan.

 

 No.Talian Unit/Bahagian : 087-770124 (Penolong Akauntan) / 087-770125 (Tukang Wang) / 087-770123 (Kaunter)

 

 

 

ALAMAT:

Majlis Daerah Tambunan,

Peti Surat 31,

89657 Tambunan,

SABAH.

 

NO.TELEFON: 087-770132

NO.FAKSIMILI: 087-774441

 FACEBOOK

Pelawat
United States 52.2% USA
Reserved 28.7% Reserved
Malaysia 16.9% Malaysia

Total:

35

Countries
00037131
Today: 4
Yesterday: 18
This Week: 22
This Month: 82