Tentang Majlis

Latar Belakang

Majlis Daerah Semporna (MDS) telah ditubuhkan pada tahun 1961 mengikut seksyen 3 Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 dengan merangkumi Keluasan kawasan perkadaran 683 ekar dan merupakan organisasi yang diletakkan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan (KKT&P) Negeri Sabah.

MDS nama bagi sebuah Kerajaan Tempatan atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang mentadbir kawasan perkadaran daerah Semporna dan terdiri daripada seorang Pengerusi serta 18 orang Ahli Majlis yang dilantik oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah melalui Local Gvernment Ordinance 1961 (No. 11 of 1961) Semporna District Council Instrument 1961 (G.N.S 170 of 1961).

Urusetia MDS diketuai oleh Pegawai Eksekutif dan dibantu oleh Penolong Pegawai Eksekutif, Penolong Jurutera, Penolong Pegawai Penguatkuasa, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Penolong Akauntan serta beberapa pegawai sokongan. Terbahagi kepada 5 Bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran, Bahagian Kejuruteraan, Bahagian Kesihatan, Bahagian Penguatkuasaan dan Bahagian Kewangan. 

Pengerusi

JURAIMIN JADIL

Pengerusi - 2021

SUHAIME EJIP - 2020
BENEDICT ASMAT - 2019
BIANUS KONTONG - 2018
CHACHO BULAH - 2013
AM IBNU AK BABA - 2007
JAAFAR ISMAILi - 2005
SUHAILI RIMAN - 2000
SALSIDU IBRAHIM - 1996
ADNAN MIASSIN - 1994
MATIN PANDIN - 1991
MOHD RAHFEE ABD. RAUF - 1989
LOUIS RAMPAS - 1986
MOHD YAKOB ABD. HAMID - 1984
AZMAN LAMBAYAN - 1982
HASSAN ALBAN SADUKUNG - 1981
MOHD ZULFIKAR MUZAFFAR - 1980
SADI NASHA - 1976
UDA SULAI - 1975
JASNI GINDUNG - 1974
JUMAT INSUD - 1973
SYED MOHAMMAD SYED ABDULLAH - 1972
ROGER L. DUNSTAN - 1970
FRANCIS WONG YU KEN - 1968
FERDERICK CHIN - 1967
ASKHAR HASBOLLAH - 1966
TUNKU ZUBIR TUNKU NAZIR - 1964
STEPHEN LEE - 1964
D. WILLIAMSON - 1963
DAVID FIELDING - 1961

Pegawai Eksekutif

ALI ADAM HAMJAH

Pegawai Eksekutif - 2021

HARUN ARIFFIN - 2019
MOHD NAZRI HAJI PINTAL - 2017
MOHD SAIDI HJ MOHD IBRAHIM - 2012
MOHD JAAFAR HJ AMAT - 2002
MUHAMMAD BIMBANG - 1999
AZINUN SANARUL - 1995
DATU RAFIE MAKLING - 1991
MUHAMAD BIMBANG - 1978
OKK. ISPAL - 1968

AHLI MAJLIS

2020 - 2022

Datuk Ong Hang Sheng
Tuan Haji Hasbullah bin Haji Rauddah
Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Sharif
Encik Lai Fui Ming
Encik Kwan Yaw Fu
Encik Mohd Amin bin Abdul Mem
Encik Yusof bin Haji Abd Kassim
Encik Mohd Jakara bin Im. Asmad
Encik Mohd Kassim @ MD Kassim bin Kapiting
Encik Hassan bin Jaraman
Encik Omar Hassan bin Tuksuh
Encik Mohd Ali bin Abu Sari
Encik Ladja Hassan bin allani
Encik Abd Rasul bin Haji Mohd Salleh
Encik Musa bin Ismail
Marunda bin KK Ampong
Puan Norsimah binti Selebes
Puan Nazmahwati binti Walli
Tuan Haji Abd Taha bin Haji Jalil
Tuan Haji Ismail bin Useh
Puan Hajjah Sitti Hajal binti Haji Mansor
Encik Charles YH Chan
Puan Siti Shahadia binti Haji Amir
Encik Husman bin Mastal
Encik Muhammad bin Harun
Encik Rudy bin Ismail

Datuk Haji Abdul Hajan Bin Gurimbang
Dr. Sulaiman Bin Tahajuddin
Tuan Haji Sappari Bin Haji Osman
Tuan Haji Japaran Bin Rairala
Tuan Haji Abdullah Bin Haji Sukka
Encik Abdul Suhud Bin Jaani
Encik Ramlee Bin Saraman
Encik Mohd Salleh Bin Haji Lakani
Encik Omar Bin Abu Bakar
Encik Nixon Bin Haji Abdul Habi
Encik Sim Kwang Tai
Encik Lai Fui Ming
Encik Arthur Gan Hok Kee
Encik Teo Teng Yun
Encik Khir Juhari Bin Haji Ali Basa
Puan Rabiah Binti Haji Abdul Salleh

Jawatankuasa Majlis Daerah Semporna

  • JAWATANKUASA KEWANGAN - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan hal ehwal kewangan, perjawatan, gaji dan kebajikan kakitangan. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang pengerusi dan seorang timbalan pengerusi dengan dianggotai beberapa ahli majlis dan pegawai kanan MDS.
  • JAWATANKUASA KECANTIKAN BANDAR - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan hal-hal lanskap, kecantikan dan keceriaan daerah semporna. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
  • JAWATANKUASA KESIHATAN - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan hal-hal kesihatan awam di daerah Semporna. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
  • JAWATANKUASA LALULINTAS - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan tentang sistem lalulintas jalanraya, penyediaan aliran lalulintas, nama-nama jalan, tanda arah jalan dan tempat letak kereta di kawasan perkadaran Majlis. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
  • JAWATANKUASA PERANCANG BANDAR DAN PELAN BANGUNAN - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan kelulusan Pelan Bangunan / Pelan Pembangunan, Sijil Kelayakan Menduduki (OC), Sub Division, infrastruktur serta prasarana daerah Semporna. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
  • JAWATANKUASA PERLESENAN - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan dan melulusakan hal-hal yang berkaitan dengan perlesenan. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
  • JAWATANKUASA RAYUAN DAN NILAIAN - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan tentang rayuan-rayuan awam berhubung dengan perkhidmatan dan cukai Majlis. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
  • JAWATANKUASA TENDER - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan perlaksanaan projek-projek negeri. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.

Senarai Undang-Undang Kecil Majlis Daerah Semporna