PROFIL MAJLIS DAERAH SEMPORNA

Perutusan

Mobirise

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.
Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah S.W.T, dapat kita bersua dan berkesempatan melaksanakan amanah yang diberi.

Majlis Daerah Semporna (MDS) sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bertanggungjawab memberikan kualiti perkhidmatan dan kemudahan yang terbaik kepada masyarakat tempatan di daerah Semporna. Sehubungan dengan itu, sebagai Pegawai Eksekutif, saya akan memastikan bahawa tanggungjawab tersebut dapat dilaksanakan dengan cemerlang.

Di kesempatan ini, saya memohon agar pelbagai pihak dapat memberi sokongan bagi membantu Majlis Daeerah Semporna mewujudkan pembangunan mampan iaitu pembangunan yang berterusan untuk menjamin keselesaan komuniti masyarakat daerah Semporna dan pembangunan yang seimbang berteraskan kepentingan ekonomi, sosial dan alam sekitar.

Bentuk sokongan yang diperlukan daripada Jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan, pihak swasta khususnya syarikat pemaju, syarikat kontraktor, Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan komuniti setempat adalah dengan bersama-sama merencanakan pembangunan kawasan perkadaran Majlis Daerah Semporna, menyertai program-program sosio-kemasyarakatan yang dilaksanakan, melaksanakan tanggungjawab sebagai pembayar cukai, sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan yang digunapakai oleh Majlis Daerah Semporna, memelihara kebersihan persekitaran, menghargai harta awam dan mengemukakan cadangan dan pandangan khususnya berkaitan mutu sistem penyampaian Majlis Daerah Semporna kepada masyarakat.

Dengan kerjasama dan restu berpanjangan daripada semua pihak, semoga matlamat Majlis Daerah Semporna untuk mewujudkan sebuah kawasan yang sentiasa bersih dan indah, selesa, harmoni dan maju dalam pelbagai bidang dan seterusnya menjadi sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang cemerlang dan terbilang di Malaysia akan datang.

Diharap dengan adanya laman web ini, penyampaian perkhidmatan Majlis Daerah Semporna dapat dipertingkatkan lagi dan usaha untuk memperbaikinya akan ambil perhatian bagi memenuhi kehendak masyarakat dari semasa ke semasa.
Sekian dan salam Hormat,

Ke Arah Perkhidmatan Telus, Bijaksana dan Efektif.

ALI ADAM BIN HAMJAH 
Pegawai Eksekutif,  
Majlis Daerah Semporna.

Direktori Pegawai

ALI ADAM BIN HAMJAH
Pegawai Eksekutif

MOHD ADZHAR BIN SAIKULANI
Penolong Jurutera

ASMAN BIN SAMATANG
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

ACHMAD SHARKAWIE BIN ABDUL HALID
Penolong Pegawai Penguatkuasa

NOR BAHIYAH BINTI ABU BAKAR
Penolong Akauntan

AZMARIAH BINTI KUMASI
Pembantu Tadbir Kanan

Latar Belakang Majlis Daerah Semporna


Majlis Daerah Semporna telah ditubuhkan pada tahun 1961 mengikut seksyen 3 Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 dengan merangkumi Keluasan kawasan perkadaran 683 ekar dan merupakan organisasi yang diletakkan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan (KKT&P) Negeri Sabah.

Mobirise

Carta Organisasi

Mobirise

Jawatankuasa Majlis Daerah Semporna

 • JAWATANKUASA KEWANGAN - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan hal ehwal kewangan, perjawatan, gaji dan kebajikan kakitangan. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang pengerusi dan seorang timbalan pengerusi dengan dianggotai beberapa ahli majlis dan pegawai kanan MDS.
 • JAWATANKUASA KECANTIKAN BANDAR - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan hal-hal lanskap, kecantikan dan keceriaan daerah semporna. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
 • JAWATANKUASA KESIHATAN - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan hal-hal kesihatan awam di daerah Semporna. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
 • JAWATANKUASA LALULINTAS - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan tentang sistem lalulintas jalanraya, penyediaan aliran lalulintas, nama-nama jalan, tanda arah jalan dan tempat letak kereta di kawasan perkadaran Majlis. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
 • JAWATANKUASA PERANCANG BANDAR DAN PELAN BANGUNAN - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan kelulusan Pelan Bangunan / Pelan Pembangunan, Sijil Kelayakan Menduduki (OC), Sub Division, infrastruktur serta prasarana daerah Semporna. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
 • JAWATANKUASA PERLESENAN - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan dan melulusakan hal-hal yang berkaitan dengan perlesenan. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
 • JAWATANKUASA RAYUAN DAN NILAIAN - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan tentang rayuan-rayuan awam berhubung dengan perkhidmatan dan cukai Majlis. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.
 • JAWATANKUASA TENDER - Merupakan Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Semporna yang berperanan dalam membincangkan perlaksanaan projek-projek negeri. Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi dengan beberapa ahli.

Bahagian-Bahagian Majlis Daerah Semporna

 1. BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN - Pentadbiran Am, Sumber Manusia, ICT, khidmat pelanggan, Aset dan Stor, surat menyurat, pelantikan dan hal ehwal kakitangan.
 2. BAHAGIAN KEWANGAN - Kaunter bayaran lesen dan cukai, tuntutan penerimaan dan pembayaran peruntukan kerajaan negeri dan persekutuan dan pembayaran gaji kakitangan.
 3. BAHAGIAN PEMBANGUNAN - Permohonan / kelulusan Plan Pembangunan dan Plan Bangunan, pelaksanaan projek negeri dan persekutuan, melaksanakan projek kerja-kerja kecil di kawasan perkadaran.
 4. BAHAGIAN KESIHATAN PERSEKITARAN - Kebersihan Pekan, Pantai, Lanskap dan Taman Perumahan, penyelenggaraan tapa-tapak pelupusan dan pengumpulan sampah, kawalan kebersihan premis-premis makanan dan gerai, kawalan kebersihan tandas awam, taman awam dan pasar awam.
 5. BAHAGIAN PENGUATKUASAAN - Kawalan peniaga-peniaga di kawasan perkadaran, pekan dan pasar. Penguatkuasaan Undang-Undang Kecil Penjaja dan Pasar. Kawalan aktiviti tamu minggu.

Objektif

Undang-Undang Kecil - Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil di bawah Ordinan Kerajaan Tempatan 1961.

Percukaian - Mengutip cukai di kawasan perkadaran PBT.

Pengurusan - Mentadbir, mengurus kewangan, merancang pembangunan dan menyediakan perkhidmatan di kawasan perkadaran.

Dasar Kerajaan - Melaksanakan dasar-dasar kerajaan.

Perkhidmatan - Memberikan khidmat kemasyarakatan kepada penduduk setempat.

Misi dan Visi

Misi - Sebagai Penggerak Utama Perancangan, Pembangunan dan Menyediakan Perkhidmatan Kemasyarakatan di Dalam Kawasan Perkadaran Majlis Dengan Lebih Teratur.

Visi - Ke Arah Menjadikan Pekan Semporna Sebagai Pekan Yang Bersih, Indah dan Maju.

Piagam Pelanggan

Komitmen dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Memberi perkhidmatan awam dengan cepat, tepat dan memuaskan berdasarkan jadual yang telah ditetapkan.

Berusaha menjadikan Semporna sebagai sebuah pekan pelancongan yang maju, bersih dan indah.

Memberi layanan yang mesra dan adil kepada semua pihak. 
Bersedia untuk memberi dan menerima teguran membina demi kemajuan dan kepentingan semua pihak.

Logo

1

Warna hijau

Melambangkan kesuburan dan kemakmuran daerah Semporna.

2

Warna kuning

Melambangkan kedaulatan bangsa di Semporna.

3

Warna biru

Melambangkan simbol geografi keseluruhan daerah Semporna.

4

Warna emas

Melambangkan kekuasaan utama untuk terus unggul dan berkekalan.

5

Warna merah dan hitam putih

Melambangkan ketegasan dan kecekapan Majlis Daerah Semporna dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.

Mobirise

Ikon Ikan

"Yellow Fin" dan "Blue Fin" yang merupakan sumber eksport utama Daerah Semporna.

Mobirise

Ikon Lepa

Warisan bangsa Daerah Semporna dan sambutan Pesta Regatta Lepa-Lepa.

Mobirise

Ikon Pelancongan, Pulau dan Chalet

Sumber ekonomi utama Daerah Semporna selain dari Pertanian dan Perikanan. Pulau-pulau antara tarikan antarabangsa yang mengelilingi daerah Semporna.

Mobirise

Ikon Kelapa Sawit

Sumber ekonomi Semporna.

Mobirise

Ikon Industri

Kesejahteraan, teknologi dan kuasa untuk produktiviti.

Site was designed with Mobirise