Laman Web Rasmi
MAJLIS DAERAH SEMPORNA

MDSPay

Cara terpantas membayar perkhidmatan Majlis Daerah Semporna

Jenis Pembayaran:
Cukai Pintu / Ses Tanah / Lesen / Permit Majlis (Lesen Pasar, Lesen Berjaja, Lesen Operasi, Permit Iklan dan Permit Kakilima)

Bayar di sini