Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Emel Kumpulan :: Jabatan & Agensi Kerajaan Negeri

ym.vog.habas@natabaJauteK.com.my

Notis Penggunaan: Sila hubungi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan Sabah.Net untuk penggunaan Emel Kumpulan

NamaKementerian / Jabatan
ABINAN @ABNAN BIN ASLI Istana
AG. SHAHMINAN DATUK HJ. AG. SAHARI Pejabat Hasil Bumi
AHEMAD BIN SADE Jabatan Perikanan
ALI AHMAD BIN HAMID Jabatan Kerja Raya
ARIF BIN ABD HAMID Jabatan Muzium Sabah
AUGUSTINE TUUGA Jabatan Hidupan Liar
AZMI SALIM @ NICHOLAS LIM Unit Perancang Ekonomi Negeri
BERNADETTE C EDMUND Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah
Brenndon Keith Soh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
BUNGSU @ AZIZ BIN JAAFAR Pejabat Mufti Negeri
CHRISTOPHER LINGAM Bahagian Istiadat & Protokol
DATUK [DATU] ROSMADI DATU SULAI Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri
EDWARD LINGKAPO Jabatan Air Negeri Sabah
ERNYWATI DEWI BINTI ABAS Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
EVINA BRENDA MAJIMBUN Bahagian Pengurusan Dan Kewangan
FREDERICK KUGAN Jabatan Perhutanan Sabah
GAN EN SIONG @ FREDIAN GAN (A.D.K.) Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
JAIS BIN ASRI Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am
JASNI @ ABU SUFFYAN B. OMAR Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri & Penyelidikan
JENNIEVE BINTI PETER @ BERNADITH Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sabah
LEONARD STEPHEN POYONG Jabatan Keretapi Negeri Sabah
LIEW CHAU MIN, BERNARD Jabatan Tanah & Ukur
LUCY I. YONG @ YONG NYEN CHING Pejabat Akhbar & Penerbitan Jkm
MAJELLA MARQUEZ Jabatan Arkib Negeri Sabah
MARIA BINTI SINTI Perpustakaan Negeri Sabah
MARIAM OMAR Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pentadbiran)
MARY ANGELA SIPAUN Jabatan Bendahari Negeri
MASWANDIE BIN MAIMOON Jabatan Pelabuhan & Dermaga Sabah
MUHIDIN BIN ISMAIL Jabatan Pertanian
NG VUN PING (IR.) Jabatan Pengairan Dan Saliran
NORHAYATI HJ. ABD. MAJID Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah
PETER LEE AH KONG Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah
RIDHWAN ROGER LINUS Bahagian Kabinet & Dasar
ROLAND FRED PHAN Jabatan Cetak Kerajaan
RUSNAH BINTI KUYUNG Jabatan Hal Ehwal Wanita
SABARIAH HJ. SAFFREE Pejabat Perhubungan Negeri Sabah
SAIFULZAMAN @ SETIBIN BIN SANGUL Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
SHAFARUDDIN BIN HALIDE Pejabat Dewan Undangan Negeri
SITI AFSAH BT MOHD YATI @ MOHD KUDI Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri
TIANINUN BINTI IPING Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
TOMMIE PHILIP Jabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan
VITALIS JUSTIN MODUYING Jabatan Perlindungan Alam Sekitar