Sebagai sebuah Badan Berkanun Kerajaan Negeri Sabah di bawah naungan Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah, Lembaga Sukan Negeri Sabah adalah bertanggungjawab secara langsung dalam menjalankan aktiviti-aktiviti mengikut matlamat atau fungsi Lembaga.

Dasar-dasar pelaksanaan aktiviti Lembaga adalah ditetapkan oleh satu Lembaga Pengarah yang terdiri daripada 14 orang ahli. Walaubagaimanapun, pada masa ini, Lembaga Sukan Negeri Sabah hanya terdapat sepuluh (10) orang ahli Lembaga.

Y.Bhg Encik Osman Bin Aganduk
Pengerusi
Y.Bhg Encik Janih Bin Bangud
Timbalan Pengerusi

Y.Bhg Encik Ramjit Nairullal
Ahli
YBhg. Encik Fred Vincent Marukau
Ahli
YBhg. Encik Thong Yong Hung
Ahli
YBhg. Encik Willy Frous Darinsok
Ahli
YBhg. Encik Razali Bin Mohd Ali
Ahli
YBhg. Encik Aslan Fadli Bin Samsul Alang
Ahli

Y.bhg Tuan Mansur Asun
EX-Officio / Setiausaha Tetap Kementerian Belia Dan Sukan Sabah
Y.Bhg Encik Apui Jan
EX-Officio / Pengarah Jabatan Belia Dan Sukan (P) Negeri Sabah
Y.Bhg Encik Terrance Edward Pudin
Pengurus Besar