Warga Ko-Nelayan #

Aplikasi e-Generik Negeri Sabah


Sistem e-Generik yang di bangunkan oleh Jabatan Komputer Negeri Sabah (JPKN) menawarkan perkhidmatan atas talian (Online) kepada semua Kakitangan Ko-Nelayan untuk mendapatkan perkhidmatan seperti e-Cuti, SM2, Sistem Penilaian Prestasi dan lain-lain.

Selanjutnya →

Muat Turun Borang


Ruangan ini menyediakan borang-borang untuk warga Ko-Nelayan

Selanjutnya →

PETUNJUK PRESTASI UTAMA KERAJAAN NEGERI SABAH


Kerajaan Negeri Sabah telah meletakkan 10 Bidang Keberhasilan Negeri sebagai hala tuju memacu pertumbuhan pembangunan Sabah. Dalam konteks ini, KO-NELAYAN telah diberi mandat sebagai pelaksana di bawa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk merealisasikan perkara ini yang mana KO-NELAYAN dipertanggungjawabkan melaksanakan Bidang Keberhasilan Negeri 8: Pembangunan Ekonomi dan Sosioekonomi Setempat dengan sasaran utama kepada peningkatan kemahiran petani dan nelayan (bidang pertanian) dan pemberian insentif bantuan bersasar kepada petani dan nelayan.

Selanjutnya →

PANDUAN PENYAJIAN HIDANGAN SIHAT SEMASA MESYUARAT


Penyajian hidangan sihat semasa mesyuarat adalah penting untuk memberi pilihan yang lebih sihat kepada ahli mesyuarat. Ia juga secara tidak langsung dapat mengawal pengambilan makanan semasa mesyuarat dan menggalakkan amalan makan secara sihat di kalangan ahli mesyuarat. Penyediaan hidangan sihat semasa mesyuarat juga dapat memastikan pengambilan kalori harian yang betul iaitu 1500 kalori bagi wanita dan 2000 kalori bagi lelaki.

Selanjutnya →