PROGRAM KO-NELAYAN BERSAMA SPRM SABAH
Sempena minggu intergriti

In-House Training

PROGRAM KO-NELAYAN BERSAMA SPRM SABAH
Sempena minggu intergriti
"IN-HOUSE TRAINING" SECARA ZOOM"
Pada 16 Februari 2021 (HARI SELASA)

MASA PROGRAM
8:30 - 9:00 pagi Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai dan semua kakitangan mengambil tempat untuk Zoom
9:05 pagi Ucapan Alu-aluan
Oleh Y.Bhg Tuan Haji Yusof Haji Ag.Besar
Pengurus Besar
KO-NELAYAN
9:15 pagi Ceramah Intergriti
Oleh En. Ramly Bin Ali
Penolong Kanan Penguasa
SPRM Sabah
11:00 pagi Program dijangka selesai

by Webmaster : Ko-Nelayan, 10/02/2021