Kenyataan Sebutharga / Tender 2020

Ruangan ini menyediakan maklumat seperti Sebutharga dan tender yang mempunyai kepentingan kepada masyarakat umum di Malaysia khususnya Negeri Sabah.

Kenyataan

Kenyataan Keputusan Sebut Harga

: Unit Pentadbiran

Bil.Mesyuarat : Mesyuarat jawatankuasa sebutharga peringkat ahli-ahli Ko-Nelayan kali ke-4/2021

by Webmaster Konel, 27/12/2021

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan yang berdaftar dengan PUKONSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di bawah kod bidang yang berkaitan dan masih sah pada masa ini untuk menyertai tawaran berikut:-

by Webmaster Konel, 16/11/2021

Read more

Kenyataan

Kenyataan Keputusan Sebut Harga

: Unit Pentadbiran

Bil.Mesyuarat : Mesyuarat jawatankuasa sebutharga peringkat ahli-ahli Ko-Nelayan kali ke-3/2021

by Webmaster Konel, 14/10/2021

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan yang berdaftar dengan PUKONSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di bawah kod bidang yang berkaitan dan masih sah pada masa ini untuk menyertai tawaran berikut:-

by Webmaster Konel, 09/09/2021

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan PUKONSA dalam kod bidang yang sesuai dan masih dibenarkan pada masa ini untuk menyertai tawaran berikut:-

by Webmaster Konel, 09/03/2021

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan yang berdaftar dengan PUKONSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di bawah kepala dan sub-kepala yang berkaitan dan masih sah pada masa ini untuk menyertai tawaran bagi kerja seperti berikut :-

by Webmaster Konel, 17/12/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan yang berdaftar dengan PUKONSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di bawah kepala dan sub-kepala yang berkaitan dan masih sah pada masa ini untuk menyertai tawaran bagi kerja seperti berikut :-

by Webmaster Konel, 17/12/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan yang berdaftar dengan PUKONSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di bawah kepala dan sub-kepala yang berkaitan dan masih sah pada masa ini untuk menyertai tawaran bagi kerja seperti berikut :-

by Webmaster Konel, 12/02/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Keputusan Sebut Harga

: Unit Pentadbiran

Bil.Mesyuarat : Mesyuarat jawatankuasa sebutharga peringkat ahli-ahli Ko-Nelayan kali ke-4/2020

by Webmaster Konel, 28/09/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran Sebut Harga

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan yang berdaftar dengan PUKONSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di dalam kod bidang yang sesuai dan masih dibenarkan pada masa ini untuk menyertai tawaran berikut:-

by Webmaster Konel, 17/09/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan yang berdaftar dengan PUKONSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di dalam kod bidang yang sesuai dan masih dibenarkan pada masa ini untuk menyertai tawaran berikut:-

by Webmaster Konel, 18/08/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Keputusan Sebutharga

: Unit Pentadbiran

Bil.Mesyuarat : Mesyuarat jawatankuasa sebutharga peringkat ahli-ahli Ko-Nelayan kali ke-3/2020

Tarikh Mesyuarat : 14 Julai 2020

by Webmaster Konel, 17/07/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat-Syarikat /Pembekal-pembekal 'genuine' yang berdaftar dengan PUKONSA dalam kod bidang yang sesuai dan masih dibenarkan pada masa ini untuk menyertai tawaran berikut;

by Webmaster Konel, 07/07/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan yang berdaftar dengan PUKONSA dan CIDB di daerah berkenaan sahaja di bawah kepala dan sub-kepala yang berkaitan dan masih sah pada masa ini untuk menyertai tawaran bagi kerja seperti berikut;

by Webmaster Konel, 07/07/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan berdaftar dengan PUNKOSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di bawah kepala dan sub-kepala yang berkaitan dan masih sah pada masa ini untuk menyertai tawaran bagi kerja seperti berikut

by Webmaster Konel, 24/06/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Bil Mesyuarat : Mesyuarat jawatankuasa sebutharga peringkat ahli-ahli koporasi KO-NELAYAN kali ke-2/2020

by Webmaster Konel, 09/06/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Bil Mesyuarat : Mesyuarat jawatankuasa sebutharga peringkat ahli-ahli koporasi KO-NELAYAN kali ke-2/2020

by Webmaster Konel, 09/06/2020

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Bil Mesyuarat : Mesyuarat jawatankuasa sebutharga peringkat ahli-ahli koporasi KO-NELAYAN kali ke-7/2019

by Webmaster Konel, 09/12/2019

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor bumiputera tempatan berdaftar dengan PUNKOSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di bawah kepala dan sub-kepala yang berkaitan dan masih sah pada masa ini untuk menyertai tawaran bagi kerja seperti berikut

by Webmaster Konel, 22/11/2019

Read more

Kenyataan

Kenyataan Keputusan Sebutharga

: Unit Pentadbiran

Bil Mesyuarat : Mesyuarat jawatankuasa sebutharga peringkat ahli-ahli koporasi KO-NELAYAN kali ke-4/2019

by Webmaster Konel, 07/11/2019

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa kepada daripda Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan PUNKOSA dan CIDB dalam kod bidang yang sesuai dan masih dibenarkan pada masa ini untuk menyertai tawaran berikut;

by Webmaster Konel, 07/11/2019

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

: Unit Pentadbiran

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor tempatan yang berpengalaman dan berdaftar dengan PUNKOSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di bawah kepala dan sub-kepala yang berkaitan dan masih sah pada masa ini untuk menyertai tawaran bagi kerja seperti berikut

by Webmaster Konel, 22/10/2019

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor tempatan yang berpengalaman dan berdaftar dengan PUNKOSA dan CIDB di daerah berkenaan atau daerah yang berhampiran di bawah kepala dan sub-kepala yang berkaitan dan masih sah pada masa ini untuk menyertai tawaran bagi kerja seperti berikut

by Webmaster Konel, 25/09/2019

Read more

Kenyataan

Kenyataan Tawaran

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor tempatan yang berpengalaman dan berdaftar dengan PUKONSA dan (CIDB) dalam Gred dan kod bidang yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja seperti berikut ;

by Webmaster Konel, 10/09/2019

Read more

Kenyataan

Kenyataan Keputusan Sebutharga

Notis kenyataan makluman keputusan mesyuarat jawatankuasa sebutharga peringkat ahli-ahli koporasi KO-NELAYAN kali ke-3/2019 bertarikh 15 Ogos 2019

by Webmaster Konel, 28/08/2019

Read more

Perolehan

Kenyataan Tawaran

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat / pembekal-pembekal 'genuine' yang berdaftar dengan PUKONSA dalam kod bidang yang sesuai dan masih dibenarkan pada masa ini untuk menyertai tawaran berikut;

by Webmaster Konel, 14/08/2019

Read more

Perolehan

Kenyataan Tawaran

Sebutharga adalah dipelawa kepada Syarikat yang berdaftar PUKONSA/PMS dalam Kod bidang 210100 yang masih sah tempohnya untuk membuat sebutharga bagi bekalan seperti berikut;

by Webmaster Konel, 01/08/2019

Read more

Perolehan

Kenyataan Tawaran

Sebutharga adalah dipelawa kepada Syarikat yang berdaftar PUKONSA dalam Kod bidang 210100 yang masih sah tempohnya untuk membuat sebutharga bagi bekalan seperti berikut;

by Webmaster Konel, 19/06/2019

Read more

Perolehan

Kenyataan Tawaran

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor tempatan yang berpengalaman dan berdaftar dengan PUKONSA dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) mengikut syarat-syarat pendaftaran yang berkaitan untuk membuat tawaran bagi kerja seperti berikut;

by Webmaster Konel, 12/06/2019

Read more

Perolehan

Kenyataan Tawaran

Sebutharga adalah dipelawa kepada Syarikat yang berdaftar PUKONSA dalam Kod Bidang 010201 yang masih sah tempohnya untuk membuat sebutharga bagi bekalan seperti berikut;.

by Webmaster Konel, 12/06/2019

Read more