Pekeliling Perkhidmatan (Sabah)

Penguatkuasaan Pekeliling di dalam KO-NELAYAN

Ruangan ini adalah senarai pekeliling yang terpakai dan dikuatkuasakan oleh KO-NELAYAN dari masa kesemasa