Bahagian Perancangan Pembangunan Strategik (PPS)

Bahagian Perancangan Pembangunan Strategik (PPS)

Puan Salmiah Hj. Ahmad Hijazi


Penolong Pengurus Besar

Bahagian Perancangan Pembangunan Strategik (PPS) di ketuai oleh seorang Ketua Bahagian iaitu Puan Salmiah Hj. Ahmad Hijazi Gred N48, yang berperanan mengurus perancangan, pemantauan dan pelaporan prestasi projek-projek pembangunan KO-NELAYAN dengan cekap, berkesan, berkualiti dan berintegriti dengan di bantu 2 Unit utama iaitu;

Selanjutnya

Unit Perancangan Pembangunan


Unit Pemantauan ProjekLatarbelakang

Bahagian ini bertanggungjawab dalam ; Melaksanakan urusan perancangan, pemantauan dan pelaporan prestasi projek-projek pembangunan KO-NELAYAN dengan cekap, berkesan, berkualiti dan berintegriti;


Fungsi Bahagian

Aktiviti semasa di Bahagian Perancangan Pembangunan Strategik (PPS) ;