Bahagian Pembangunan Nelayan (PN)

Khidmat Pembangunan Nelayan (PN)

Bahagian ini bertanggungjawab dalam hal ehwal yang berkaitan dengan pengurusan kredit, pengurusan kompleks perikanan dan pejabat Ko-Nelayan wilayah.


Puan Dahara Haji Paro


Penolong Pengurus Besar

Bahagian Pembangunan Nelayan (PN) di ketuai oleh seorang Ketua Bahagian iaitu Puan Dahara Haji Paro Gred N48, yang berperanan menguruskan beberapa program seperti Program Pembangunan Nelayan, Program Pengembangan Industri Hiliran, Pembangunan Infrastruktur - Kompleks Perikanan serta Urustadbir dan Pengurusan Sumber.

Selanjutnya