Bahagian Pembangunan Industri Perikanan (PIP)

Pembangunan Industri Perikanan (PIP)

Tuan Salleh Hj Obong


Penolong Pengurus Besar

Bahagian Pembangunan Industri Perikanan (PIP) di ketuai oleh seorang Ketua Bahagian iaitu En. Salleh Hj Obong Gred GA48, yang berperanan menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan industri Perikanan dengan di bantu 5 Unit utama iaitu;

Selanjutnya

Pusat Latihan Akuakultur Ko-Nelayan (KATC)


Pusat Ikan Hiasan Ko-Nelayan


Unit Pembangunan Sumber Perikanan


Unit Pemindahan Teknologi Perikanan


Latarbelakang

Bahagian ini bertanggungjawab dalam ; Membangun dan mengembangkan program serta projek perikanan dan akuakultur air tawar yang lestari di peringkat kumpulan sasar, Melaksanakan projek peningkatan sumber perikanan dan pemindahan teknologi perikanan untuk manafaat kumpulan sasar, Menyediakan latihan komprehensif dan latihan kemahiran jangka pendek dan jangka panjang dalam bidang perikanan dan akuakultur di kalangan belia, siswazah, nelayan dan kumpulan sasar, Melahirkan tenaga kerja separa mahir dan mahir (K-pekerja) dalam bidang akuakultur bagi memenuhi keperluan industri, Melaksanakan program pengembangan perikanan dan akuakultur serta penyebaran informasi di kalangan belia dan kumpulan sasar;


Fungsi Bahagian
Program-Program

Aktiviti semasa di Bahagian Pembangunan Industri Perikanan (PIP) ;