Bahagian Khidmat Pengurusan (KP)

Bahagian Khidmat Pengurusan (KP)

Bahagian ini bertanggungjawab dalam hal ehwal yang berkaitan dengan tadbiran pejabat, pentadbiran kakitangan, kursus, kewangan, pembangunan teknologi maklumat IT, pengurusan harta dan tanah, pengawalan aset alih, pemeliharaan kenderaan dan bangunan perkhidmatan, perjawatan, gaji, penilaian prestasi, perbelanjaan, disiplin dan lain-lain yang berkaitan dengan pembangunan insan.

Puan Suraya Undui


Penolong Pengurus Besar

Bahagian Khidmat Pengurusan (KP) di ketuai oleh seorang Ketua Bahagian iaitu Puan Suraya Undui Gred N48, yang berperanan menguruskan pentadbiran dan Kewangan Ko-Nelayan dengan di bantu 5 Unit utama iaitu;

Selanjutnya