PROGRAM TRANSFORMASI MINDA SIRI 1/2021
15 hingga 19 februari 2021
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA SIRI 1/2021
15 hingga 19 februari 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA SIRI 1/2021
15 hingga 19 februari 2021
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA SIRI 1/2021
15 hingga 19 februari 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA SIRI 1/2021
15 hingga 19 februari 2021
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA SIRI 1/2021
15 hingga 19 februari 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
BENGKEL PENGURUSAN MESYUARAT & PENULISAN MINIT
SIRI 1/2021, 15 HINGGA 18 FEBRUARI 2021
KURSUS MINGGU INI: Bengkel SPSS (In-house), 2 - 4 Mac 2021-----------------Undang-Undang Sivil, 1 - 2 Mac 2021

 
 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Undian

Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan INSAN?

 

 

 

 

E-Pembelajaran Sektor Awam