Pertandingan Rekacipta Logo
Jabatan Keretapi Negeri Sabah

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Keretapi Negeri Sabah sedang mengadakan Pertandingan Rekacipta Logo Jabatan ini di mana penyertaan adalah dibuka kepada semua warganegara Malaysia. Tarikh tutup penyertaan ditetapkan pada 30 September 2014.

Bersama-sama ini disertakan: