gov | net | edu | com | org

Senarai Pekeliling Jabatan Bendahari Negeri Tahun 2020.

Sila klik Tajuk Pekeliling untuk melihat kandungan pekeliling.

No.PekelilingNo.RujukanTajukTarikh DikeluarkanMD5 / SHA1
PBNS Bil.2/2020 JBNS : 100-4/10/JLD.4/94KWSP : PENGURANGAN KADAR CARUMAN BERKANUN SYER PEKERJA 202013/03/2020MD5 / SHA1
PBNS Bil.8 /2020JBNS : 100-4/10/JLD.4 (113)PENUTUPAN AKAUN KERAJAAN NEGERI SABAH TAHUN 202030/06/2020MD5 / SHA1
PBNS Bil. 12/2020JBNS:(A)100-4/10 Jld.4 ( )GARISPANDUAN PERLAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI SABAH (ASET KERAJAAN)21/12/2020MD5 / SHA1
PBNS Bil.1/2020JBNS : 100-4/10/JLD.4/87Perubahan Vot (Kepala), Kod Amanah Dan Pemindahan Kod Subsidiari Dari Kod Objek Lima (8) Digit Ke Kod Projek Setia Lapan (8) Digit Akaun Pinjaman Pendahuluan Mikro Komputer14/01/2020MD5 / SHA1
PBNS Bil.3/2020 JBNS : 100-4/10/JLD.4/97Penangguhan Sementara Potongan Gaji Bagi Tujuan Bayaran Balik Pinjaman Perumahan dan Pinjaman Peribadi APAN, APDUN, Mantan APDUN03/04/2020MD5 / SHA1
PBNS Bil.5 /2020JBNS : 100-4/10/JLD.4/PERATURAN PEMBAYARAN BANTUAN KHAS AIDILFITRI DAN KAAMATAN TAHUN 202022/05/2020MD5 / SHA1
PBNS Bil.6 /2020 JBNS : 100-4/10/JLD.4 (104)Pelaksanaan Pembayaran Bayaran AM Amaun RM20,000.00 dan kebawah beserta RM 50,000.00 dan kebawah di enam (6) Cawangan Jabatan Bendahari Negeri Sabah24/06/2020MD5 / SHA1
PBNS Bil 11/2020JBNS:(A)100-4/10 Jld.4 (164)GARIS PANDUAN PENGURUSAN SARAAN BAGI TAHUN 202130/11/2020MD5 / SHA1
PBNS Bil 9100-4/10 VOL3PEKELILING PENGAGIHAN SEMENTARA FUNGSI PENYEMAKAN BAUCAR DAN PUSAT PEMBAYARAN BAGI TEMPOH 09 NOVEMBER 2020 SEHINGGA 08 DISEMBER 202010/11/2020MD5 / SHA1
PBNS Bil.7 /2020JBNS : 100-4/10/JLD.4 (105) GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN (ASET KERAJAAN)30/06/2020MD5 / SHA1
12
Semua dokumen yang boleh dimuat-turunkan disini adalah dalam format dokumen Portable Document Format (.pdf). Anda perlu mempunyai aplikasi Adobe Acrobat Reader untuk membaca dokumen-dokumen tersebut. Ia adalah PERCUMA untuk dimuat-turunkan.