• A- A A+
PERHATIAN :
  1. Semua permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja sebelum tarikh lawatan.
  2. Bagi permohonan lawatan oleh individu , adalah juga diwajibkan untuk melampirkan surat permohonan rasmi (PDF/JPEG).
  3. Permohonan lawatan oleh sekolah/agensi/universiti/organisasi, adalah DIWAJIBKAN mengisi borang permohanan dengan menyertakan surat permohonan yang mengandungi kepala surat rasmi sekolah/agensi/universiti/organisasi.
  4. Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses.

Peringatan : Ruangan mandatori bertanda (*) adalah wajib diisi.

Surat Permohonan perlu dalam format imej (JPEG) atau PDF.

Permohonan Lawatan
254 Words left
254 Words left
File name    
Add files
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update
security image