Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Laman Berkaitan

Hari Pekerja

Repeats every year on the 1 of Mei until Aha Jan 01 2023.
Sabtu, 1 Mei 2021 (Sepanjang hari)
Ahad, 1 Mei 2022 (Sepanjang hari)
Cuti Awam