Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

Laman Berkaitan

Tapak Rangkaian Sabah.Net Agensi Kerajaan Negeri Sabah

Laman ini disediakan bagi rujukan Tatacara Permohonan Tapak Rangkaian Sabah.Net Agensi Kerajaan Negeri Sabah.

SYARAT PERMOHONAN

  1. Sila pastikan peralatan ICT ( contoh: komputer ) telah tersedia di lokasi atau pejabat yang dipohon.
  2. Sila pastikan perancangan dan penyediaan Local Area Network (LAN) telah dilaksanakan.

Sekiranya belum, sila berhubung dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) sebelum membuat permohonan.

 

Maklumat lanjut berkenaan tatacara permohonan adalah seperti berikut,