Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

E-Form: Perlesenan

Bahagian ini menyediakan borang-borang untuk tujuan permohonan lesen dan kegunaan perniagaan yang boleh dimuat-turunkan dari laman ini. Anda boleh mendapatkan borang-borang perlesenan tersebut dengan berpandukan pautan yang dinyatakan dibawah:

Borang Lesen Pemaju Perumahan

Untuk para pemaju yang ingin memohon untuk mendapatkan borang-borang yang berkaitan dengan Lesen Pemaju Perumahan.

No. Borang Pautan
1 Senarai Semakan Pengguna untuk Lesen Pemaju Perumahan
Senarai semakan ini adalah untuk membantu para pemohon memastikan borang-borang permohonan dapat disediakan dan diisi dengan lengkap bagi memastikan borang berjaya diproses. (Dikemaskinikan pada Mei 1999)
Muat Turun
2 Borang Permohonan Lesen Pemaju Perumahan (P.K. 3409(L) - 95)
Borang yang digunakan untuk memohon Lesen Pemaju Perumahan. (Dikemaskinikan pada Mei 1999 - 8 muka surat)
Muat Turun
3 Borang Permohonan Pembaharuan Lesen Pemaju Perumahan (P.K. 3410(L) - 95)
Borang yang digunakan untuk memohon pembaharuan Lesen Pemaju Perumahan yang sedia ada. (Dikemaskinikan pada Mei 1999 - 4 muka surat)
Muat Turun
4 Borang Permohonan Permit Pengiklanan dan Penjualan (P.K. 3411(L) - 95)
Borang yang digunakan untuk memohon Permit Pengiklanan dan Penjualan. (Dikemaskinikan pada Mei 1999 - 4 muka surat)
Muat Turun
5 Borang Permohonan Pembaharuan Permit Pengiklanan dan Penjualan (P.K. 3408(L) - 95)
Borang yang digunakan untuk memohon pembaharuan Permit Pengiklanan dan Penjualan yang sedia ada. (Dikemaskinikan pada May 1999 - 4 muka surat)
Muat Turun
6 Borang Akuan Berkanun (P.K. 3405(L) - 95)
Borang ini mestilah disertakan bersama-sama dengan borang permohonan Lesen Pemaju Perumahan. (Dikemaskinikan pada Mei 1999 - 2 muka surat)
Muat Turun
7 Surat Jaminan Penyiapan Pembangunan Perumahan oleh Pengarah-Pengarah (P.K. 3404(L) - 95)
Borang ini mestilah disertakan bersama-sama dengan borang permohonan Lesen Pemaju Perumahan. (Dikemaskinikan pada Mei 1999 - 2 muka surat)
Muat Turun

Borang Lesen Perniagaan

Untuk para peniaga yang ingin memohon untuk mendapatkan borang-borang yang berkaitan dengan Lesen Perniagaan.

No. Borang Pautan
1 Panduan Pengguna
Panduan ini menerangkan bagaimana cara-cara untuk mengisi borang-borang yang disediakan termasuklah untuk permohonan baru dan pembaharuan bagi memastikan borang berjaya diproses. (Dikemaskinikan pada Mei 1999)
Muat Turun
2 Borang Permohonan Lesen Berniaga (P.K. 2960(L) - 94)
Borang yang digunakan untuk memohon Lesen Berniaga. (Dikemaskinikan pada Mei 1999 - 3 muka surat)
Muat Turun

Borang Dan Lesen DBKK

Borang-borang permohonan lesen perniagaan, yang disediakan oleh pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.

No. Borang Pautan
1 Pengenalan kepada Borang dan Lesen DBKK
Panduan ini menerangkan bagaimana cara-cara untuk mengisi borang-borang yang telah disediakan oleh Majlis Perbandaraan Kota Kinabalu. (Dikemaskinikan pada Ogos 1999 - 1 muka surat)
Muat Turun
2

Notis Penukaran Butiran-Butiran Maklumat (P.K. 2486(c) - 93)
Borang yang digunakan untuk menukar butiran-butiran maklumat perniagaan yang sedia ada. (Dikemaskinikan pada Ogos 1999 - 1 muka surat)
Muat Turun

Muat Turun
3 Borang Permohonan Untuk Kebenaran Beroperasi 
Borang yang digunakan permohonan operasi perniagaan seperti Kecantikan, Disko, Pusat Hiburan, Salon Rambut, Rumah Urut, Kelab Malam, Pub atau Ruang Bar, Premis Billiad. (Dikemaskinikan pada Ogos 1999 - 3 muka surat)
Muat Turun
4

Permohonan Lesen Bergerak Borang IV
Borang yang digunakan permohonan lesen bergerak. (Dikemaskinikan pada Ogos 1999 - 2 muka surat)

Muat Turun
5 Permohonan Lesen Bagi Hotel, Restoran, Kedai Kopi, Kilang Makanan, Gerai Makanan, Kantin, Dobi
Borang permohonan untuk mendapatkan lesen-lesen seperti lesen hotel, restoran, kedai kopi, kilang makanan, gerai makanan, kantin atau dobi. (Dikemaskinikan pada Ogos 1999 - 2 muka surat)
Muat Turun
6 Permohonan Gerai Borang P.1
Borang untuk permohonan penempatan atau pembukaan gerai pada sesuatu kawasan. (Dikemaskinikan pada Ogos 1999 - 2 muka surat)
Muat Turun

Borang Pejabat Daerah Kota Marudu

Borang-borang permohonan lesen perniagaan, yang disediakan oleh pihak Pejabat Daerah Kota Marudu.

No. Borang Pautan
1 Borang Permohonan Lesen untuk Menjual Liquor Yang Memabukkan (APPENDIK B1)
Borang yang digunakan untuk membuat permohonan lesen untuk menjual liquor yang memabukkan. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat)
Muat Turun
2

Borang C
Borang yang digunakan untuk membuat notis perubahan butir-butir mengikut Seksyen 5(4) Seksyen II Ordinan Lesen Berniaga. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat)

Muat Turun
3 Borang Permohonan Lesen Perniagaan Kedai Kampung
Borang yang digunakan untuk membuat pemohonan lesen perniagaan kedai kampung. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 2 muka surat)
Muat Turun

Borang Jabatan Hidupan Liar

Borang-borang permohonan lesen dan permit untuk ternakan dan buruan, yang disediakan oleh pihak Jabatan Hidupan Liar.

No Borang Pautan
1 Borang Permohonan Lesen Memburu (BORANG 1)
Borang yang digunakan untuk membuat permohonan lesen memburu. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 3 muka surat)
Muat Turun
2 Borang Permohonan Bagi Permit Haiwan Tawanan(BORANG 9)
Borang yang digunakan untuk membuat permohonan bagi permit haiwan tawanan. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 2 muka surat)
Muat Turun
3 Borang Permohonan Bagi Permit Peniaga Haiwan (BORANG 11)
Borang yang digunakan untuk membuat permohonan bagi permit peniaga haiwan. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat)
Muat Turun
4

Borang Permohonan Untuk Permit Peniaga Daging Haiwan Buruan (BORANG 13)
Borang yang digunakan untuk membuat permohonan untuk permit peniaga daging haiwan buruan. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat)

Muat Turun
5

Borang Permohonan Bagi Permit Peniaga Tumbuhan (BORANG 18)
Borang yang digunakan untuk membuat permohonan bagi permit peniaga tumbuhan. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat)

Muat Turun
6 Borang Permohonan Bagi Permit Jualan Tumbuhan Sementara Atau Pemindahan(BORANG 20)
Borang yang digunakan untuk membuat permohonan bagi permit jualan tumbuhan sementara atau pemindahan. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat)
Muat Turun
7 Borang Permohonan Bagi Permit Untuk Membawa Haiwan Dll. Keluar Dari Negeri (BORANG 22)
Borang yang digunakan untuk membuat permohonan bagi permit untuk membawa haiwan dll. keluar dari negeri. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 2 muka surat)
Muat Turun
8 Borang Permohonan Bagi Permit Operator Pelancongan Hiduapan Liar(BORANG 27)
Borang yang digunakan untuk membuat permohonan bagi permit operator pelancongan hidupan liar. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat)
Muat Turun