Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

E-Form: Kegunaan Kerajaan

Bahagian ini menyediakan kemudahan borang-borang yang disediakan untuk semua kakitangan Kerajaan Negeri (inter-departmental). Anda boleh mendapatkan borang-borang tersebut dengan berpandukan kepada pautan yang dinyatakan dibawah:

Borang Jabatan Ketua Menteri

Borang-borang yang disediakan oleh pihak Jabatan Ketua Menteri.

 • Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Kerajaan bagi Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Negara
  Borang Perbadanan Pinjaman Sabah yang diperlukan untuk memohon pinjaman perumahan bagi ahli anggota pentadbiran dan sebagainya. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 4 muka surat)
  Muat Turun
 • Permohonan Kebenaran Pergi Meninggalkan Negeri Sabah BORANG KMN: 1/1995
  Borang permohonan yang diperlukan untuk meninggalkan negeri Sabah. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun

Borang Bahagian Pengurusan dan Kewangan, Jabatan Ketua Menteri

Borang-borang yang disediakan oleh pihak Bahagian Pengurusan dan Kewangan, Jabatan Ketua Menteri.

Borang Jabatan Perkidmatan Awam Negeri

Borang-borang yang disediakan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri.

 • Surat Akuan ke Hospital (P.K.10,000H-1/0714-91)
  Borang yang digunakan untuk memotong gaji bagi menjelaskan bayaran hospital. (Dikemaskinikan pada Feb 2007 - 1 muka surat)
  Muat Turun
 • Surat Akuan Pergerakan Gaji Tahunan (P.K.3360(L)-95)
  Borang yang digunakan untuk membuat surat akuan penilaian prestasi bagi kenaikan gaji. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun
 • Permohonan Pinjaman untuk Membeli Motokar / Motosikal / Bot / Enjin Motobot (P.K.2113(L)-97)
  Borang yang digunakan untuk membuat pinjaman pembelian motor. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Pengesahan Potongan Sewa Rumah (PPNS. 1/1993/5)
  Borang yang digunakan untuk mengesahkan pemotongan sewa rumah melalui gaji. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Permohonan untuk Tambang Percuma Kerajaan Negeri Sabah (P.K.3307(L)-95)
  Borang permohonan untuk tambang percuma. Hendaklah ditaip dan dikemukakan dalam empat (4) salinan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 4 muka surat)
  Muat Turun
 • Borang Opsyen Tambang Percuma (P.K.2,500L-4/0140-84)
  Borang perakuan untuk tambang percuma (lampiran A). Perlu dikemukakan dalam enam (6) salinan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun
 • Permohonan Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan (P.K.0560(L)-95)
  Borang untuk memohon pembiayaan yuran keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan. Perlu dikemukakan dalam dua (2) salinan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 4 muka surat)
  Muat Turun
 • Permohonan untuk Pemeriksaan Kesihatan (Biasa) di Sabah Medical Centre (Lampiran F VII)
  Borang untuk memohon pembiayaan pemeriksaan kesihatan biasa di SMC. Perlu dikemukakan dalam lima (5) salinan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 3 muka surat)
  Muat Turun
 • Permohonan untuk Pemeriksaan Kesihatan (Lanjutan) di Sabah Medical Centre (Lampiran F VIII)
  Borang untuk memohon pembiayaan pemeriksaan kesihatan lanjutan di SMC. Perlu dikemukakan dalam lima (5) salinan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Borang Melapor Diri (JPAN(B&L)-P21(MD))
  Borang permohonan untuk melapor diri. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun
 • Penyata Tuntutan Perjalanan Pelajar Tajaan BKNS(JPAN(B&L)AKL-1(TP))
  Borang tuntutan untuk para pelajar tajaan BKNS. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun

Public Service Commission Forms

Borang-borang yang disediakan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri.

 • Permohonan Jawatan Di Dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah(P.K. 0214 (L) - 99)
  Borang yang digunakan untuk membuat permohonan jawatan dalam perkhidmatan awam. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 4 muka surat)
  Muat Turun
 • Syor Pelantikan *Menanggung Kerja/Memangku/Kenaikan Pangkat & Lampiran Kenyataan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Pegawai Yang Diperakukan (P.K. 1463 (Litho) & P.K. 1286 (Litho))
  Borang yang digunakan untuk syor pelantikan menanggung kerja/memangku/kenaikan pangkat berserta dengan lampiran kenyataan oleh ketua jabatan mengenai pegawai yang diperakukan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 3 muka surat)
  Muat Turun
 • Syor Untuk Mengisi Jawatan Kosong (P.K 3890 (L)-97)
  Borang yang digunakan untuk syor untuk mengisi jawatan kosong beserta dengan borang lampiran A. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Perakuan Pelanjutan Tempoh Percubaan (Lampiran A)
  Borang Lampiran A yang digunakan bagi permohonan untuk perakuan tempoh percubaan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Perakuan Pengesahan Dalam Jawatan (Lampiran A II)
  Borang lampiran "A" II digunakan untuk perakuan pengesahan dalam jawatan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun
 • Perakuan Pemberian Taraf Berpencen (Lampiran A III)
  Borang lampiran A III yang digunakan untuk perakuan pemberian taraf berpencen. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun
 • Maklumat Peribadi Pegawai Sedang Berkhidmat Dan Perakuan Ketua Jabatan (Lampiran SPAN 1)
  Borang Lampiran Span 1 yang digunakan untuk maklumat peribadi pegawai sedang berkhidmat dan perakuan ketua jabatan. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Maklumat Peribadi Pegawai Sedang Berkhidmat (Lampiran SPAN 2)
  Borang Lampiran Span 2 yang digunakan untuk maklumat peribadi pegawai sedang berkhidmat sahaja. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Borang Aduan/Cadangan
  Borang yang digunakan bagi mengemukakan aduan atau cadangan kepada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. (Dikemaskinikan pada Mei 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun