Laman Web Rasmi
Kerajaan Negeri Sabah

E-Form: Kegunaan Awam

Bahagian ini menyediakan borang-borang yang disediakan oleh jabatan ataupun agensi kerajaan untuk kegunaan orang awam. Anda boleh mendapatkan borang-borang tersebut dengan berpandukan kepada pautan yang dinyatakan di bawah:

Borang : Biro Pengaduan Awam Negeri

Borang-borang awam yang disediakan oleh pihak Biro Pengaduan Awam Negeri.

 • Borang Pengaduan (BPAN 1)
  Borang yang digunakan untuk membuat aduan seperti penyalahgunaan kuasa, kekurangan kecekapan dan tatakelakuan kakitangan awam. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun

Borang Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak

Borang-borang kajian makmal untuk hasil ternakan yang disediakan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak.

 • Borang Penghantaran Contoh Susu P.K. 3664(Lito)
  Borang yang digunakan untuk membuat penghantaran contoh susu. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 1 muka surat)
  Muat Turun
 • Borang Penghantaran Contoh (Avian) P.K. 3285(Lito)
  Borang yang digunakan untuk membuat penghantaran contoh (Avian). Borang ini perlu dicetak sebanyak 4 salinan. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun
 • Borang Penghantaran Contoh (Mamalia) P.K. 0436(L)
  Borang yang digunakan untuk membuat penghantaran contoh (mamalia). Borang ini perlu dicetak sebanyak 4 salinan. (Dikemaskinikan pada Jun 2000 - 2 muka surat)
  Muat Turun