Official Website Of The
Sabah State Government

Related Site

Directory

Bahagian Integriti dan Governans Negeri Sabah

Address: Bahagian Integriti dan Governans Negeri Sabah, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan Ketua Menteri, Aras 1 & 8, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Jalan Sulaman, Teluk Likas 88400 Kota Kinabalu Sabah
Fax: (088) 261015