Official Website Of The
Sabah State Government

Warta Kerajaan

Sukacita dimaklumkan bahawa Warta Kerajaan telah dikeluarkan pada Khamis, 19 DISEMBER 2019.
Sila rujuk Lampiran Warta Kerajaan untuk maklumat lanjut.

[klik sini]

Sekian, terima kasih.

File Upload: