Official Website Of The
Sabah State Government

NOTIS KEPADA ORANG AWAM | Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah

Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah akan menutup operasi perkhidmatan pejabat ini bermula 6 Oktober 2020 bagi pejabat ini melaksanakan proses sanitasi ruang pejabat di Wisma Bandaraya.
  
Sekian, terima kasih.  
Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah