Official Website Of The
Sabah State Government

Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Siri 2 Tahun 2019

LEMBAGA PENILAIAN KOMPETENSI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH (LPKPANS)
 
PEMBERITAHUAN

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH SIRI 2 TAHUN 2019

Sukacita dimaklumkan keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Siri 2 Tahun 2019 yang telah diadakan pada 24 hingga 27 September 2019, boleh dicetak mulai 11 Disember 2019 secara online di alamat URL: http://appjpan.sabah.gov.my/ekompetensi/default.asp atau boleh dilayar melalui laman sesawang JPANS  URL: http://www.jpan.sabah.gov.my/
 
Sekian dan terima kasih.
 
Urus Setia
Lembaga Penilaian Kompetensi Perkhidmatan Awam Negeri Sabah (LPKPANS) 
Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah