| English |Bahasa Malaysia |

SENARAI AKTIVITI PENGGALAKAN
SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2006
2007 | 2008

No.

AKTIVITI

OBJEKTIF

TARIKH DAN TEMPAT

CATATAN

1.

Pameran Bergerak Sains dan Teknologi

Meningkatkan kesedaran dan pemahaman serta pengetahuan dalam sains dan teknologi untuk orang awam dan pelajar.

15 Dis 2006 di Dewan Masyarakat, Nabawan

Lebih urang 400 orang awam melawat pameran.

2.

Seminar Program Kesedaran Pengguna

Memberi kesedaran kepada orang awam mengenai penggunaan elekrik dan alat-alat elektronik yang betul serta mengenal pasti produk yang original yang digunakan di rumah.

 


1. 6 April 2006 di Dewan Serbaguna, Pitas

2. 15 Jun 2006 di Dewan Masyarakat, Putatan

3. 4 Julai 2006 di Dewan Masyarakat Tun Hamdan, Tamparuli

4. 16 Dis 2006 di Dewan Serbaguna JKR, Labuan

1. 150 menghadiri seminar


2. 150 menghadiri seminar.


3. 150 peserta menghadiri seminar.4. 150 peserta menghadiri seminar.

3.

Seminar Pendidikan Kualiti melalui Rekabentk dan rekacipta

 • menerangkan kepntingan kreativiti di dalam kehidupan kita
 • Menerangkan prospek kerja didalam rekabentuk dan rekacipta.
12 Disember 2006 di Dewan Latihan SIRIM Berhad cawangan Sabah, Kota Kinabalu.
Lebih kurag 66 peserta menghadiri seminar.
4.

Southeast Asia Natural Resources and Management (SANREM) Conference

 • Memberi platform untuk membincangkan mengenai alamsekitar Timur Selatan Asia
 • mengenalpasti trend menyeluruh yang akan memberi kesan kepada kualiti alamsekitar;
 • mengenalpasti isu-isu pencemaran dan pengurusan sumber;
 • Menilai semula pemahaman masakinimengenai alamsekitar secara tempatan atau global;
 • Membincangkan penggunan sumber kebendaan tanpa kesan alamsekitar.

21 Nov 2006 di Le Meridian Hotel, Kota Kinabalu

Lebih kurang 200 peserta menghadiri persidangan.
5.

Sukau Junior Science Expedition 2006

 • Untuk menerapkan budaya sains dan teknologi di kalangan pelajar;
 • Menerapkan budaya membuat kajian dikalangan pelajar.
12 - 16 Jun 2006 di Kg. Sukau, Kinabatangan Pelajar UiTM, pelajar SK Sukau tahun 5 dan pelajar Tingkatan 4 dari SMK Sukau menyertai ekspedisi tersebut.
6.

Seminar Kesedaran Sains dan Matematik

 • mempromosi dan memberi kesedaran mengenai kepentingan sains dan matematik di dalam kehidupan kita;
 • Memberi peluang kepada pelajat di kawasan Tawau untuk mengetahui fungsi sains dan matematik di dalam pembangunan negara;
 • memberi motivasi kepada pelajar untuk menyukai sains dan matematik sejak dari sekolah;
 • Menerangkan aktiviti yang berkaitan dengan sains dan matematik didalan pembelajaran mereka agar tidak memberi persepsi negatif dalam sains dan matematik.
26 - 27 Ogos 2006 di Tawau Lebih kurang 200 pelajar dan 10 guru mengahdiri seminar tersebut.
7. Kajian mengenai kesedaran sains dan matematik di kalangan pelajar sekolah menengah dikawasan pantai barat Sabah.
 • Mengkaji tahap kesedaran dalam sains dan matematik dikalangan pelajar sekolah menengah di Sabah.
 • membandingkan tahap kesedaran dalam sains dan matematik dikalangan pelajar bandar dan luar bandar.

 
8. Biotechnology III Symphosium on Agrobiotechnology: recent Advances in Molecular Biology

29, 30 Nov dan 1 Dis 2006 di Le Meridian Hotel, Kota Kinabalu