Bahagian Pengesahan Jawatan

FAQs - Bahagian Pengesahan Jawatan

Anggota yang layak disahkan dalam jawatan adalah:

  1. telah dilantik atau yang telah diserapkan ke dalam jawatan tetap dengan tempoh percubaan selama 1 - 3 tahun (SSM) / 3 tahun (SSB);
  2. telah memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam surat pelantikan dan Skim Perkhidmatan jawatan berkenaan; dan
  3. diperakukan oleh Ketua Jabatan.

Pegawai yang tidak dapat disahkan dalam jawatan dalam tempoh yang ditetapkan kerana belum memenuhi syarat skim perkhidmatan hendaklah mengemukakan permohonan pelanjutan tempoh percubaan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah melalui Ketua Jabatan tiga (3) bulan sebelum tamat tempoh percubaannya, dengan memberi sebab-sebab kenapa dia tidak dapat disahkan dalam jawatannya.

Sila rujuk Peraturan 28 & Peraturan 30, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.

Hanya pegawai yang diserap/dilantik ke jawatan tetap sahaja layak diberi taraf sebagai pegawai berpencen tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut:
 
i.       Telah disahkan dalam jawatannya;
ii.       Telah memilih Skim Pencen; dan
iii.      Telah menggenapkan tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada  tiga (3) tahun yang boleh dimasuk kira.  
 
* Berkuat kuasa mulai 26 Ogos 2015, tempoh perkhidmatan pegawai ketika dalam lantikan bertaraf sementara adalah tempoh perkhidmatan yang tidak diambil kira untuk tujuan pemberian taraf berpencen. Perkara ini telah diputuskan oleh Mesyuarat SPANS pada 26 Ogos 2015.

Pada lazimnya semua perakuan pengesahan jawatan dan pemberian taraf berpencen diproses dalam masa 14 hari daripada tarikh perakuan itu daripada Ketua Jabatan diterima oleh SPANS. Kelewatan berlaku disebabkan beberapa faktor seperti maklumat dan dokumen yang tidak lengkap dan masalah teknikal seperti peralatan Sistem ICT.

Jawatan:  Pengawas Lalulintas Keretapi   Gred  A11

Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam jawatan apabila telah:

(a) Memenuhi tempoh percubaan selama  1 – 3 tahun;
(b) Hadir dengan jayanya  Program Transformasi Minda;
(c) Lulus Peperiksaan Perkhidmatan Bagi Pengawas Lalulintas Keretapi  Gred  A11, Jabatan Keretapi Negeri Sabah ;  dan
(d) Diperakukan oleh Ketua Jabatan / Perkhidmatan.

 

Sebarang pertanyaan lanjut hubungi kami di 088-255877

 


Kerajaan Negeri Sabah myGovernment MSC Malaysia SPA Malaysia

DASAR KESELAMATAN |   DASAR PRIVASI  |  PENAFIAN  |  NOTIS HAK CIPTA  |    PETA LAMAN
Sesuai dipapar menggunakan IE Versi 7.0 & ke atas dan Mozilla Versi 2.0 & ke atas dengan resolusi 1024 x 768. |
© Hak Milik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah