Jumlah Pelawat : 40 orang

Tazkirah:
Maksud firman Allah: Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al Quran) lalu Allah menghapus (pahala-pahala) amal-amal mereka. [ Muhammad:8-9 ]