Jumlah Pelawat : 12 orang

Tazkirah:
Maksud firman Allah: dan barangsiapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kami lah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui segala isi hati. [ Luqman:23 ]