Jumlah Pelawat : 73 orang

Tazkirah:
Maksud firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahawasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. [ At Taubah:123 ]