Jumlah Pelawat : 16 orang

Tazkirah:
Sabda Rasulullah saw "Celakalah orang yang memperbudakkan dirinya kepada wang dan harta. apabila diberi ia puas dan apabila tidak diberi ia gelisah" [ Bukhori ]