UCAPAN Y.A.B. DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN, KETUA MENTERI SABAH, SEMPENA MAJLIS PENYAMPAIAN SEDEKAH JARIAH AL-MUBARAK, MASJID BANDARAYA KOTA KINABALU TAHUN 1431H/ 2010M, PADA 29 OGOS 2010  DI MASJID BANDARAYA KOTA KINABALU

 

Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana telah menganugerahi kita kesihatan serta kekuatan untuk kita terus mengimarahkan kehadiran Bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh dengan kemuliaan dan barakah ini dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat.

 

Pada kesempatan ini, saya merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Masjid Bandaraya Kota Kinabalu kerana sekali lagi telah memberi peluang kepada saya untuk sama-sama hadir dalam Majlis Penyampaian Sedekah Jariah Al-Mubarak, Masjid Bandaraya Kota Kinabalu pada tahun ini.

 

Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada seluruh Jawatankuasa Masjid Bandaraya Kota Kinabalu kerana telah berjaya meneruskan majlis penyampaian sedekah jariah ini setiap kali hadirnya Bulan Ramadan. Saya berharap, usaha murni ini akan dapat diteruskan serta dimantapkan lagi pada masa-masa akan datang.

 

Seperti yang kita sedia maklum, pada pagi ini penyampaian sedekah jariah akan dilakukan dengan kumpulan sasarannya difahamkan terdiri daripada golongan fakir miskin, anak-anak yatim, ibu tunggal serta golongan yang tidak berkemampuan. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak sama ada syarikat mahupun individu-individu tertentu yang bermurah hati menderma bagi menjayakan majlis ini.

 

Pada masa yang sama, saya berharap lebih ramai lagi dermawan akan tampil ke hadapan untuk menghulur bantuan sambil bersedekah kepada saudara-saudara kita yang amat memerlukan bantuan.  Sesungguhnya, kita akan beroleh pahala yang berlipat ganda apabila kita menjayakan amalan bersedekah semasa di Bulan Ramadan Al-Mubarak ini. 

 

Saya juga berharap agar amalan menderma dan bersedekah ini tidak hanya dilangsungkan di Bulan Ramadan sahaja.  Amalan bersedekah atau beramal jariah ini seharusnya juga dijayakan pada bulan-bulan lain sebagai salah satu langkah bersama kita ke arah memperkasakan ekonomi umat Islam. 

 

Di samping itu, kita juga berupaya membentuk satu kekuatan ekonomi melalui pewujudan sebuah dana yang besar serta boleh berperanan membangunkan sosioekonomi masyarakat kita dengan lebih berkesan. Ini haruslah digerakkan secara serius melalui penyediaan prasarana beramal jariah secara professional serta mendapat sokongan padu daripada semua lapisan masyarakat, termasuklah agensi-agensi kerajaan dan swasta yang sememangnya menghasilkan banyak keuntungan perniagaan.

 

Memandangkan pada hari ini Masjid Bandaraya Kota Kinabalu telah banyak melaksanakan apa yang dirancang oleh kerajaan, maka saya berharap agar Masjid Bandaraya Kota Kinabalu akan terus mempelopori agenda pembangunan ummah ini dengan lebih memfokuskan usaha-usaha ke arah memperkasakan ekonomi umat Islam.  Saya yakin, dengan kekuatan sedia ada yang dimiliki oleh Masjid Bandaraya Kota Kinabalu serta dibantu hasil sumbangan daripada syarikat-syarikat dan individu-individu tertentu, usaha-usaha pembangunan ekonomi ini akan dapat dilaksanakan dengan lebih berjaya.

 

Saya turut mengharapkan agar Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ini terus mempromosikan peranan masjid sebagai tempat untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang boleh membawa manfaat kepada seluruh lapisan rakyat, selain daripada menjadi tempat ibadat atau solat.  Ini perlu dihebahkan secara lebih meluas dan berterusan disebabkan fungsi serta peranan masjid pada hari ini terutamanya di bandar-bandar besar masih dilihat daripada perspektif keagamaan semata-mata.

 

10.       Untuk itu, saya menyeru kepada semua Ahli Jawatankuasa Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ini agar sentiasa duduk bersama atau bermuzakarah untuk memikirkan aktiviti-aktiviti atau program-program yang bersesuaian yang boleh diterapkan untuk manfaat semua pihak. 

 

Paling penting, program-program tersebut hendaklah turut melibatkan sepenuhnya penyertaan anak-anak muda atau kaum belia agar golongan ini akan kembali mendekati institusi masjid serta menyumbang secara langsung kepada pembangunan masyarakat.  Dengan cara ini, kita bukan sahaja dapat mengisi masa anak-anak muda atau golongan belia ini dengan aktiviti berfaedah malah penglibatan mereka ini juga boleh menjamin kesinambungan peranan masjid dalam pembangunan ummah.

 

Oleh itu, marilah kita sama-sama mengimarahkan peranan masjid khususnya di bandar-bandar besar seperti Bandaraya Kota Kinabalu ini dengan meletakkannya sebagai sebuah institusi penting dalam menyumbang ke arah pembangunan serta kemakmuran ekonomi Negeri Sabah secara keseluruhannya.

 

Akhir sekali, sebagai mewakili isteri dan keluarga, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Berpuasa dan Selamat Menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi.  Maaf Zahir dan Batin.

 

Sekian, wabillahittaufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.