UCAPAN YANG AMAT BERHORMAT DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN, KETUA MENTERI SABAH, DI MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN PERKHEMAHAN PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2009, BERTEMPAT DI LANDASAN TERBANG, KOTA BELUD, PADA 15 JUN 2009 (ISNIN), PUKUL 8.30 PAGI

 

(Di sampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussin,

Timbalan Ketua Menteri/ Menteri Pertanian dan Industri Makanan)

 

 

1.         Pertamanya, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah kurnia-Nya maka kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi ini bagi menjayakan Majlis Perasmian Penutupan Program Perkhemahan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2009.

 

2.         Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pertahanan Malaysia kerana telah memilih Negeri Sabah sebagai lokasi Perkhemahan PKBM Peringkat Kebangsaan pada kali ini.  Saya berasa amat gembira kerana telah dimaklumkan bahawa program ini berjalan dengan lancar tanpa banyak masalah serta terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini.  Saya percaya, kejayaan ini disumbangkan berkat kerjasama daripada semua pihak sehingga dapat memastikan perjalanan program ini berjalan dengan baik dan sempurna.  Insya-Allah, segala sumbangan bakti yang telah dicurahkan untuk sama-sama melahirkan generasi cemerlang ini akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah S.W.T.

 

3.         Saya juga dimaklumkan bahawa program ini adalah program yang disertai oleh Kontinjen PKBM dari seluruh Malaysia.  Perkhemahan ini telah berlangsung dalam masa lebih kurang satu minggu dengan pelbagai aktiviti perkhemahan dan pertandingan yang mampu membina jati diri para peserta, khususnya sebagai generasi pelapis pemimpin yang berwibawa dan mampu berdaya saing dalam menempuh era globalisasi yang kian mencabar dewasa ini.

 

4.         Program ini juga telah dapat menemukan berbagai-bagai bangsa, etnik dan budaya serta membentuk ke arah masyarakat yang lebih bersopan dan bertanggungjawab.  Peserta-peserta yang terlibat juga telah berjaya menyelami erti perpaduan, kepentingan untuk saling menghormati antara kaum, menanamkan rasa cinta kepada negara dan sanggup membantu untuk mempertahankan kedaulatan negara.  Secara tidak langsung, ini merupakan salah satu pengisian ke arah mencapai matlamat konsep ‘Satu Malaysia’ berdasarkan penglibatan semua Ahli Kadet daripada pelbagai bangsa, budaya dan agama.

 

5.         Walau apapun rintangan, halangan dan cabaran yang dihadapi oleh para peserta, diharap tidak sedikitpun mematahkan semangat dan hasrat untuk terus berjuang dalam bidang yang diceburi, sekaligus mampu membina diri yang kental dan semangat juang yang tinggi.  Masyarakat kini semakin matang dan mula menerima hakikat bahawa keperluan pembangunan modal insan merupakan pendekatan utama kerajaan ke arah mencapai masyarakat dan generasi maju menjelang tahun 2020.  Justeru, program ini juga merupakan salah satu platform secara langsung kepada golongan remaja dalam menyediakan mereka dari segi pertahanan fizikal, mental dan kerohanian bagi menghadapi pelbagai cabaran pada masa hadapan.

 

6.         Saya turut difahamkan bahawa objektif sebenar program ini, antaranya, untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda, memupuk semangat perpaduan kaum serta integrasi nasional, membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni, menyemarakkan semangat kesukarelaan dan melahirkan generasi muda yang lebih cergas, cerdas dan penuh jati diri.

 

7.         Dalam kesempatan ini, sukalah saya berpesan kepada para peserta sekalian bahawa peluang dan pengalaman menyertai program perkhemahan ini adalah peluang yang amat berharga dalam hidup anda.  Justeru, gunakanlah segala kesempatan dan ruang ini untuk memperkayakan dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran bagi mempersiapkan diri menjadi insan yang lebih cekal dan cergas dalam hidup, serta mampu menjadi warganegara yang benar-benar dapat menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara.

 

8.         Sebelum mengakhiri ucapan ini, bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun secara tidak langsung dalam menjayakan program perkhemahan Kadet Bersatu Malaysia Peringkat Kebangsaan pada tahun ini.

 

9.         Saya berdoa kepada Allah S.W.T agar segala yang kita sumbangkan dalam menjayakan program perkhemahan ini sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah S.W.T.  Kepada semua peserta dan pasukan yang terlibat, selamat pulang ke destinasi masing-masing dan diharapkan agar meneruskan perjuangan untuk terus maju ke hadapan.

 

Sekian, wabillahittaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.