UCAPAN Y.A.B. DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN, KETUA MENTERI SABAH SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN SUKAN SABAH (SAGA) IV 2009, PADA 8 JUN 2009 (ISNIN), DI STADIUM KOMPLEKS SUKAN SANDAKAN, PUKUL 7.40 MALAM.

 

(Disampaikan oleh YB. Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan,

Timbalan Ketua Menteri/Menteri Pembangunan Infrastruktur)

 

1.         Pertamanya, saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah kurnia serta izin-Nya, kita dapat bersama-sama dalam Majlis Perasmian Pembukaan Sukan Sabah atau ringkasnya SAGA Ke-IV, 2009 di Sandakan.  Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Jawatankuasa Induk yang dipengerusikan oleh Y.B. Datuk Peter Pang En Yin, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Belia dan Sukan Sabah atas undangan kepada saya bagi menyempurnakan perasmian kejohanan sukan yang berprestij ini. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Induk kerana telah memilih Sandakan sebagai tuan rumah SAGA Ke-IV 2009.

 

2.         Dasar Sukan Negara adalah dasar sukan untuk semua.  Ia merangkumi Sukan Prestasi Tinggi dan Sukan Massa yang digubal berlandaskan rasional bahawa segala kegiatan sukan adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh kerajaan untuk seluruh rakyat.  Sukan berhak mendapat pengiktirafan dan penggalakan yang sama sepertimana keperluan asasi sosial yang lain, bagi membolehkan kerajaan mencapai pembangunan negara, perpaduan dan kestabilan yang berterusan.

 

3.         Sesuai dengan hasrat tersebut, saya difahamkan bahawa penganjuran Sukan Sabah Ke-IV ini mengalami sedikit perubahan berbanding tiga penganjuran yang pernah dibuat sebelum ini.  Daripada penyertaan yang hanya terhad kepada enam zon, kejohanan ini kini difahamkan telah disertai oleh 25 buah kontinjen yang mewakili daerah-daerah dari seluruh Negeri Sabah.  Saya juga dimaklumkan bahawa perubahan ini turut melibatkan pertambahan jenis sukan yang dipertandingkan iaitu, daripada 9 jenis sukan pada penganjuran SAGA Ke-III, 2007 kepada 18 jenis sukan yang dipertandingkan dalam penganjuran pada tahun ini.

 

4.         Justeru, saya menyambut baik usaha proaktif Kementerian Belia dan Sukan Sabah dalam melakukan penambahbaikan ke atas penganjuran kejohanan sukan ini yang sudah tentu akan menyumbang ke arah peningkatan prestasi para atlet dan seterusnya melahirkan lebih ramai atlet yang berpotensi. Saya juga memuji penganjuran kali ini yang merupakan satu pencapaian yang terbaik dengan penyertaan lebih 4,000 orang atlet, bilangan yang paling ramai dalam sejarah penganjuran Sukan Sabah.

 

5.         Dalam usaha untuk memajukan sukan di Negeri Sabah, kerajaan telah menyediakan sejumlah peruntukan kewangan yang besar. Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9), lebih daripada RM83 juta telah diperuntukkan yang meliputi usaha pembinaan serta menaik taraf Kompleks-kompleks Sukan di daerah-daerah utama.  Pada tahun ini, sejumlah RM6 juta telah diperuntukkan bagi tujuan kemajuan sukan dan RM3.8 juta lagi diperuntukkan untuk pembangunan belia. Selain daripada membina dan menyediakan prasarana sukan, kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan Sabah juga memberi geran tahunan kepada persatuan-persatuan sukan negeri, membantu dalam penganjuran dan penyertaan pertandingan sukan peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa serta memberi insentif dan pengiktirafan kepada ahli-ahli sukan dan badan-badan sukan yang cemerlang di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

 

6.         Kerajaan Negeri akan terus membina prasarana sukan di semua daerah sebagai usaha sokongan bagi mewujudkan masyarakat berbudaya sukan.  Manakala bagi melahirkan para pentadbir sukan seperti jurulatih, pegawai teknikal dan pegawai fisioterapi yang berpengetahuan serta berkepakaran tinggi, sistem pengurusan dan pentadbiran sukan yang berkesan akan dilaksanakan.  Budaya kerja bermatlamat dan fokus ke arah melahirkan masyarakat sihat, cergas dan berdaya saing pula akan terus diamalkan.  Justeru, saya berharap agar penganjuran SAGA ini akan menjadi medan untuk melahirkan lebih ramai bakat muda dalam bidang sukan bagi mengharumkan nama Negeri Sabah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.   

 

7.         Dalam pada itu, saya amat bersetuju agar Sukan Sabah ini dijadikan sebagai satu karnival sukan yang melibatkan penyertaan rakyat tempatan sepenuhnya. Banyak manfaat yang boleh diperoleh dengan berkecimpung dalam bidang sukan. Bergiat aktif dalam aktiviti kecergasan, rekreasi atau bersukan sebenarnya boleh membantu membina fizikal yang sihat dan minda yang cerdas. Kesihatan yang baik membolehkan kita dapat menikmati kehidupan dengan lebih ceria dan lebih berkualiti. 

 

8.         Di samping itu, sukan juga boleh dijadikan sebagai satu bidang kerjaya.  Perkembangan sukan yang pesat di negara ini telah berjaya mewujudkan banyak peluang kerjaya dalam bidang berkaitan sukan seperti jurulatih, pegawai sukan sains perubatan, pegawai sains sukan dan juga sains pemakanan. Paling penting, bidang sukan juga berupaya melahirkan belia berdaya saing yang sentiasa memiliki semangat kesukanan, kesukarelaan dan kecekalan mental yang tinggi. Modal insan seperti inilah yang diperlukan bagi menggerakkan agenda pembangunan negara.  Justeru, saya melahirkan harapan yang tinggi agar kita terus melipatgandakan usaha bagi merealisasikan hasrat murni kerajaan yang menyumbang ke arah kemajuan dan kemakmuran rakyat dan negeri yang tercinta ini.

 

9.         Sebelum mengakhiri ucapan, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah berusaha dengan gigih dan penuh komitmen bagi merealisasikan penganjuran kejohanan SAGA Ke-IV 2009. Saya juga mengucapkan tahniah kepada semua kontinjen yang terlibat bagi menjayakan kejohanan ini dan seterusnya memastikan penganjuran sukan ini menjadi lebih meriah.

 

10.       Kepada semua atlet yang bertanding dalam SAGA Ke-IV ini, bertandinglah dengan penuh semangat kesukanan yang tulen dan sekaligus mengharumkan nama Negeri Sabah di peringkat yang lebih tinggi. Majulah Sukan Untuk Negara.

 

Dengan harapan tersebut, saya dengan sukacitanya melancarkan Sukan Sabah Ke-IV, 2009, dengan rasminya.

 

Sekian, terima kasih.