Saiz Font A- A A+

Peranan dan Fungsi

 

  1. Agen perantara kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-Kerajaan Negeri, Kedutaaan Asing dan Syarikat Swasta.
  2. Sumber maklumat mengenai Negeri Sabah berhubung aktiviti ekonomi, pelaburan, pelancongan dan kebudayaan.
  3. Membantu rakyat dan pelajar Sabah yang berurusan dan menuntut di Semenanjung Malaysia.
  4. Pembayaran dan penerimaan wang bagi pihak Bendahari Negeri Sabah.
  5. Membantu agensi Kerajaan Negeri dalam penggalakan pelancongan dan menggiat dorongan pelaburan ke Negeri Sabah.
  6. Memberi khidmat sokongan kepada YB Ahli-Ahli Parlimen dan Senator Sabah.
  7. Menyedia kemudahan penginapan kepada orang awam dari Sabah.
  8. Memberi bantuan kepada pengiring pesakit dari Sabah.
  9. Memberi bantuan bagi urusan hal kemalangan, kematian dan penghantaran jenazah ke Sabah.