• Kami komited memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan penuh dedikasi, professional, adil, telus dan mesra.

  • Memproses permohonan-permohonan yang diterima (permohonan tanah, lesen perniagaan dan lain-lain) dengan seberapa segera tertakhluk kepada permohonan yang telah lengkap dan teratur.

  • Melaksanakan projek pembangunan di bawah bidang kuasa Pejabat Daerah Pitas dengan segera, telus dan teratur menurut prosedur yang ditetapkan.

  • Mengurus permohonan dan pengadilan kes-kes berhubung Anak Negeri dengan segera, adil dan telus.