SEKSYEN PENTADBIRAN

 1. Bahagian Pentadbiran

  • Memproses dan menjawab surat yang diterima

  • Urusan Fail

  • Urusan Stor

  • Pengurusan Pejabat

  • Urusan Protokol

  • Pentadbiran Pelbagai Undang-Undang

  • Mengurus Hal-hal Perjawatan

  • Urusan Keselamatan

  • Urusan Kehakiman

  • Urusan Pilihanraya

  • Urusan Banci Penduduk

  • Pengurusan kenderaan jabatan dan mesin-mesin pejabat.

    

 2. Bahagian Akaun & Hasil

  • Menyedia anggaran Perbelanjaan

  • Menyediakan invois bagi gaji kakitangan / JKKK / Ketua Kampung

  • Melaksanakan sistem computer yang dilaksanakan oleh kerajaan (SISVOT)

  • Pungutan Hasil

  • Urusan Lesen Perniagaan

  • Pungutan untuk bayaran pendaftaran perjanjian daftar Mahkamah Anak Negeri dan lain-lain

    

 3. Bahagian Mahkhamah Anak Negeri

  • Mermohonan Tuntut Waris

  • Aduan mengenai Adat Istiadat

  • Permohonan mendapatkan Sijil Anak Negeri

  • Perlantikan Ketua Daerah / Ketua Anak Negeri / Wakin Ketua Anak Negeri / Ketua Kampung

    

 4. Bahagian Tanah

  • Memproses permohonan tanah

  • Memproses pengambilan tanah

  • Memproses pindah milik, penggadaian tanah&penyerahan tanah

  • Membuka doket serta memproses “Land Enquiries”

  • Memproses pendaftaran geran tanah (NT/FR)

  • Memproses permohonan tuntutan waris (geran tanah)

  • Memperoses Permohonan dan pendaftaran TOL (Lesen Duduk Sementara)

  • Memungut cukai-cukai tanah

  • Memproses pewartaan simpanan kerajaan

    

SEKSYEN PEMBANGUNAN

 

 1. Bahagian Pembangunan

  • Memproses permohonan Projek Luar Bandar (termasuk permohonan, laporan & anggaran)

  • Penyediaan Perintah Kerja Am (GWO)

  • Arahan Pembelian Tempatan (LPO)

  • Penyediaan voucer pembayaran tuntutan oleh kontraktor / pembekal

  • Mempastikan semua projek kecil luar Bandar disemak

  • Mempastikan semua peruntukan pembangunan yang diluluskan dalam tahun itu digunakan dalam tahun yang sama.